Hopp til innhold

Støtte og rådgivning

Leser søker bok har to støtteordninger for å stimulere utvikling og utgiving av nye tilrettelagte bøker og digitale utgivelser: En stipendordning for forfattere, illustratører og tegneserieskapere, samt en støtteordning rettet mot forlag. Vi støtter skjønnlitteratur og sakprosa som inkluderer lesere som av ulike årsaker leser i motvind.

Utviklingsstipend - frist 1. november 2019. Følg med på nettsidene våre for ny søknadsrunde.

I denne utlysningsrunden prioriterte vi prosjekt for voksne (alle målgrupper), prosjekt for mennesker med utviklingshemming (alle aldersgrupper) og prosjekt for mennesker med norsk som andrespråk (alle aldersgrupper).