Hopp til innhold

Ryddetid

Ryddetid er et leseprosjekt for å styrke flerspråkligheten blant norske barn, til bruk på skoler og bibliotek.

Bildeboka «Ryddetid» er lettlest, morsom og tar opp viktige temaer med et språk barn forstår. Hvem bør rydde hjemme? Kan en mann bade med badedrakt? At boka er parallellspråklig, kan bidra til en følelse av stolthet blant flerspråklige barn, som sjelden får bruk for morsmålet sitt på skolen. Bruk Ryddetid til å la elevene bli bedre kjent med seg selv og samfunnet rundt dem.

Barn i Norge opplever nesten utelukkende norsk språk i skolen og dermed ser de også samfunnet og verden gjennom norske språkbriller. Språket læreren bruker, og språket vennene hovedsakelig bruker, er norsk. Det snakkes norsk på TV, i barnefilmer, av bussjåføren og i butikken. Samtidig snakker mange barn et annet språk hjemme og de tenker på et annet språk enn norsk.

Når norsk er grunnlaget og utgangspunktet for læring på skolen, kan barn fort glemme hvor viktig det også er å kunne sitt andre språk. Mange barn skjuler denne delen av seg selv. Ryddetid gir en inngang til å gripe tak i identitetsutfordringer og er et konkret verktøy for å få barn til å se verden gjennom forskjellige språk. Barn som får høre og lese bøker på flere språk, lærer at lyder som ikke gir mening for dem, er ord som betyr noe for andre – nysgjerrigheten vekkes og forståelsen øker. For barn som er flerspråklige gir Ryddetid en mulighet til å bli kjent med seg selv og å forstå at morsmålet deres er minst like viktig som norsk.

Om boka «Ryddetid»

Boka «Ryddetid» er skrevet og illustrert av Camilla Kuhn. Den kom først ut på norsk, og senere har den blitt oversatt til åtte ulike språk: tigrinja, arabisk, polsk, somali, ukrainsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Nivåene

1. og 2. klasse

Her finner dere tips til høytlesning og hvordan man kan engasjere elever og foresatte med utgangspunkt i boka «Ryddetid».

 

3. og 4. klasse

Engasjer elevene med dramatisering, gruppearbeid, høytlesning fra «Ryddetid» og oppgaver knyttet til oversettelse mellom flere språk.

 

Opplesning av «Ryddetid»

I denne videoen blir «Ryddetid» lest på seks ulike språk. Språkene er norsk, arabisk, polsk, ukrainsk, tigrinja og somali.