Hopp til innhold

Leselystprosjekt

Å lese og diskutere skjønnlitteratur i klasserommet er en fantastisk måte å nå mange av målene i læreplanen. I tillegg blir elevene bedre kjent med verden, seg selv og hverandre gjennom bøkene.

Leser søker bok sine leselystprosjekter gjør det lettere for læreren å inkludere alle elevene, uavhengig av lesenivå, lesemotivasjon og leseutfordringer.

Bibliotekaren har også en viktig rolle: Hjelp lærerne å finne fram bøker, og tips dem gjerne om ressurssidene til Leser søker bok.

BokBlink

BokBlink er et leselystprosjekt for elever i ungdomsskolen og videregående som tar utgangspunkt i bøker fra Boksøk.  Et variert utvalg bøker i ulike sjangere åpner for leseglede, nysgjerrighet, diskusjoner og egne refleksjoner.

Læringsressursene i BokBlink inneholder tekstutdrag fra bøkene, forslag til spørsmål og oppgaver, korte filmer med bokanbefalinger og podkastsamtaler med forfatterne bak bøkene.

Ryddetid

Ryddetid er et leselystprosjekt for å styrke flerspråkligheten blant norske barn, til bruk på skoler og bibliotek.

Prosjektet tar utgangspunkt i bildeboka «Ryddetid» av Camilla Kuhn. Dette er en lettlest og morsom bok som tar opp viktige temaer med et språk barn forstår. Hvem bør rydde hjemme? Kan en mann bade med badedrakt?

At boka er parallellspråklig, kan bidra til en følelse av stolthet blant flerspråklige barn, som sjelden får bruk for morsmålet sitt på skolen. Bruk «Ryddetid» til å la elevene bli bedre kjent med seg selv og samfunnet rundt dem.

Krysspunkt

Krysspunkt er et digitalt leselystprosjekt for elever på ungdomsskolen og videregående. Prosjektet tar utgangspunkt i den tospråklige diktserien Parallell, og åpner for å utforske poesi og aktuelle hendelser og konflikter i verden.

Krysspunkt – bringer verden inn i klasserommet!

 

Innsats for andre

Elever med valgfaget "Innsats for andre" leser høyt for eldre som ikke kan lese selv. Ta kontakt hvis du trenger tips til å fylle valgfaget med meningsfylt innhold.