Hopp til innhold

BokBlink

BokBlink er et leselystprosjekt for elever i ungdomsskolen og videregående som åpner for leseglede, nysgjerrighet, diskusjoner og egne refleksjoner. Her får du et ferdig opplegg knyttet til et variert utvalg aktuelle bøker, med spørsmål til bøkene, intervjuer med forfatterne, anbefalingsfilmer og podkast.

BokBlink ble tidligere kalt Boksøk for Ungdom.

Hva er BokBlink?

BokBlink er et leselystprosjekt for elever i ungdomsskolen og videregående som åpner for leseglede, nysgjerrighet, diskusjoner og egne refleksjoner. Leselystprosjektet er utviklet av Leser søker bok.

Her får dere et ferdig opplegg med aktuelle bøker å velge blant, med spørsmål og oppgaver til bøkene. Som ekstra ressurser har vi utviklet anbefalingsvideoer, podkastintervjuer og opplesninger med forfatterne bak bøkene. Slik gir opplegget mange ulike innganger til å bli kjent med bøkene og vekke elevenes engasjement. Dere velger fritt å jobbe med de bøkene og ressursene som passer best for deres elever.

 

Hva er målet med BokBlink?

«En gavepakke av et opplegg» sa en norsklærer som prøvde ut leselystprosjektet BokBlink.

Målet er å vekke leselyst og engasjement hos alle elevene i klassen, og gjøre det spennende å diskutere bøkene i fellesskap.

Under hver enkelt bok som er presentert i BokBlink, finner dere spørsmål til refleksjon og felles diskusjon i klassen. Her finnes ingen fasitsvar eller ja- og nei-spørsmål. Elevene skal få reflektere omkring sin egen opplevelse av bøkene, og sette ord på sine egne tanker om spørsmålene som bøkene reiser.

Lærere og elever kan velge å lytte til podkastepisodene som er utviklet for prosjektet, eller å se korte filmer med anbefalinger og samtaler om bøkene. Skolen kan bruke BokBlink på egen hånd, eller samarbeide med sitt lokale folkebibliotek.

 

Inkluderende formidling

BokBlink tar utgangspunkt i bøker fra Boksøk. De er lest og vurdert ut fra et sett med kriterier, slik at du som lærer skal være sikker på at disse bøkene egner seg for elever som av ulike grunner synes lesing er vanskelig. Ved å bruke bøker som er tilgjengelig i Boksøk, blir alle elevene i klassen inkludert i det samme opplegget – uavhengig av leseferdigheter.

BokBlink kan fritt brukes av alle skoler og bibliotek. Vi i Leser søker bok er behjelpelige med å finne og anbefale andre bøker/forfattere/tema dersom det er ønskelig. Bruk også gjerne deres lokale bibliotekar!

Slik kan dere gjøre det

1. Les boka sammen!

Start med å velge den boka eller de bøkene dere ønsker å jobbe med i klassen. Les boka eller tekstutdrag sammen med elevene.

Du kan skaffe de bøkene dere velger å jobbe med, gjennom skolebiblioteket eller det lokale folkebiblioteket. Det går også an å kjøpe inn klassesett av bøkene, gjennom avtale med skolebiblioteket.

Dersom du velger å bruke tekstutdrag fra bøkene til å jobbe med i klassen, har du lov til å kopiere inntil 15% av innholdet i hver bok, i henhold til Kopinors regelverk.

2. Jobb med spørsmålene

Spørsmålene til bøkene har ingen riktige svar. Det er den felles samtalen og de individuelle refleksjonene som er i fokus: Hva gjør denne teksten eller disse bildene med deg? Vi har valgt å fokusere på opplevelsen av boka framfor analysen.

Spørsmålene er utformet slik at de skal treffe bredt, og på denne måten inkluderer prosjektet alle elevene: Både de som vil reflektere og utdype, og de elevene som trenger mer veiledning og konkrete spørsmål.

Som lærer velger du selv om klassen din skal jobbe med alle spørsmålene, eller om du velger ut noen av dem. Ut fra din kunnskap om gruppa/klassen, kan du også avgjøre hvilke av spørsmålene og refleksjonene som egner seg best til å jobbe med alene, i grupper eller i plenum i klasserommet.

Ungdom selv rapporterer om at de blir mer engasjerte i de bøkene og temaene de er med på å diskutere i fellesskap. Å dele inntrykk og refleksjoner etter å ha lest, gjør at man gjerne husker boka bedre, får mer ut av boka og sitter igjen med en dypere innsikt og leseopplevelse. Da er det også større sjanse for at man får lyst til å lese flere bøker!

 

3. Sjekk ut bonusmaterialet!

Som bonusmateriale har vi laget bokanbefalingsfilmer og podkaster for å gjøre veien inn i boka kortere og mer engasjerende. Del med elevene, legg gjerne ressursene ut på skolens eller bibliotekets hjemmesider og sosiale medier.

Hayder Jumaah leder noen av forfattersamtalene, hvor dere kan se og høre forfatterne selv snakke om hvorfor de har skrevet akkurat denne boka.  I Podkæst møter dere programleder Felipe «Fela» Orellana, som inviterer en ny gjest i hver episode. I anbefalingsfilmene møter dere ulike rollemodeller og forfattere som anbefaler bøker i BokBlink som har gjort ekstra inntrykk. De forteller om hvorfor lesing og bøker er viktig for dem.

BokBlink lenker også til Boksøks bokbase, med informasjon om hver enkelt bok. Her finner dere info om hvilke kvaliteter som gjør disse bøkene egnet også for dem som strever med lesing. 

De digitale ressursene kan brukes sammen i klasserommet eller i arbeid i mindre grupper. Noen klasser vil velge å se de aktuelle anbefalingsvideoene og lytte til podkastsamtalene før de starter å lese bøkene, mens andre vil begynne med bøkene. Dette legger dere opp slik dere selv synes fungerer best.

4. Forfatterbesøk

Avslutt gjerne med forfatterbesøk! Forfatterne bak bøkene vi har valgt ut til BokBlink er alle sammen dyktige formidlere. Skolen må selv dekke honorar til forfatter. Et tips er å samarbeide med det lokale folkebiblioteket  – slik kan dere kanskje dele på utgiftene?

Kontakt gjerne Norsk Forfattersentrum for å bestille forfatterbesøk. Leser søker bok er også behjelpelig med å formidle kontakt og svare på andre praktiske spørsmål.

Om dere velger å ikke inviterer en forfatter på besøk, er det en god idé å kontakte bibliotekaren på skolen deres eller på nærmeste folkebibliotek. Hen kan gjerne besøke klassen, fortelle mer om boka eller bøkene dere har valgt å jobbe med, fortelle om de aktuelle forfatterskapene og lese utdrag fra bøkene høyt.

Da er det bare å sette i gang! Under finner dere alle boktitlene og de ulike ressursene til hver bok.

*

Har du ris & ros til BokBlink? Send oss gjerne din tilbakemelding! 

Bøkene

Eksempel på forfatterbesøk

Når dere har lest og diskutert boka, kan dere invitere forfatteren til forfatterbesøk.

Tegneserieskaper og Brageprisvinner Martin Ernstsen forteller om prosessen med å utvikle klassikeren «Sult» av Hamsun om fra roman til tegneserie, og viser skisser og illustrasjoner fra arbeidet. Han tar oss med inn i det tidkrevende arbeidet som gjorde at han selv nærmest ble transformert til sin egen hovedperson og måtte gå sulten i Oslos gater. Etter foredraget åpner han for dialog og samtale. Tema som for eksempel fattigdom gir rom for refleksjoner og deling av erfaringer.

Skolene må selv dekke kostnadene til forfatterbesøket. Vi anbefaler å samarbeide med ditt lokale folkebibliotek, men vi i Leser søker bok kan hjelpe med å videreformidle kontakt og svare på praktiske spørsmål.

Bibliotek

Vi anbefaler skolene å samarbeide med det lokale folkebiblioteket. De kan hjelpe til med skaffe flere eksemplarer av samme bok. Biblioteket kan også være en samarbeidspartner hvis man inviterer en forfatter på besøk. Kanskje kan forfatterbesøket være på biblioteket? Slik kan det også være mulig å dele på utgiftene.

Bibliotekaren kan også komme på besøk / ta imot klassebesøk og fortelle mer om boka og forfatterskapet, og om bøker med lignende tematikk.

Er du et bibliotek som ønsker å samarbeide med skoler om dette prosjektet?
Vi kan hjelpe til med å knytte skole og bibliotek sammen, dersom det er behov for det.

Blindsone

Inntrenger

Søstre

Ring hvis det er noe

Eg snakkar om det heile tida

Sult

Når er jeg gammel nok til å skyte faren min

Eg snakkar om det heile tida

Sult