Hopp til innhold

Kurs og foredrag

Vi tilbyr kurs for leseombud, bibliotekarer, lærere, forlag, forfattere og andre bokinteresserte.

Foto: Nikolaj Blegvad

Inn i diktene med lave skuldre

Rådgiver Lina Undrum Mariussen i Leser søker bok gir deg et kort kurs i nye og aktuelle diktsamlinger fra 100-lista, og hvordan du kan bruke dem i formidlingen.

Å skrive godt og enkelt

Digitalt kurs om å skrive godt og enkelt. Rådgiver Hanna Bovim Bugge forteller om hvordan vi arbeider med bokutvikling i samarbeid med forfattere.

Boksøk

Hvilke bøker finner du i Boksøk? Hvilke kriterier bruker vi når vi vurderer bøker til søketjenesten? Rådgiver Eva Rekve viser tjenesten og bruker fire bøker fra Boksøk.no som eksempel på kriteriene.

Ord og bilde

Rådgiver Eivor Vindenes viser hvordan Leser søker bok arbeider med samspillet mellom ord og bilde. Hun viser til konkrete eksempler fra «Døden» av Endre Lund Eriksen og Sigbjørn Lilleeng, «Alt som er nytt» av Anna Fiske og «Sult» av Martin Ernstsen.

100-lista

100-lista er en oversikt over de 100 beste bøkene for alle, som er gitt ut de tre siste årene. Bøkene er valgt ut på grunn av leservennlighet og litterær kvalitet. De har godt språk. Fortellinger som engasjerer og trekker leseren med seg. Skrifttypen er tydelig og lesbar, oppsettet er ryddig og det er luft mellom linjene. Flere av bøkene har flotte og inspirerende illustrasjoner.

En av tre voksne sliter med å lese en vanlig tekst. Hver femte elev i den norske skolen sliter med å lese. Det er med andre ord helt normalt å slite med lesing! Denne lista er ment å gjøre veien fra leser til riktig bok både kortere og enklere.

Vi presenterer et utvalg bøker fra lista, og tilpasser gjerne til en bestemt målgruppe eller tema.

Varighet: 1 time

Passer for: Formidlere, lærere, bibliotekarer og bokinteresserte