Hopp til innhold

Kurs og foredrag

Vi tilbyr digitale og fysiske kurs for leseombud, bibliotekarer, lærere, forlag, forfattere og andre bokinteresserte.

Foto: Nikolaj Blegvad

Boksøk for ungdom

Tidligere rådgiver i Leser søker bok Eva Rekve gir deg en kort innføring i «Boksøk for ungdom» og hvordan du kan ta prosjektet i bruk. Leser søker bok har utviklet «Boksøk for ungdom», rettet mot elever på videregående skole. Dette er et leselyst prosjekt som passer til alle, uavhengig av leseferdigheter.

Inn i diktene med lave skuldre

Rådgiver Lina Undrum Mariussen i Leser søker bok gir deg et kort kurs i nye og aktuelle diktsamlinger fra 100-lista, og hvordan du kan bruke dem i formidlingen.

Å skrive godt og enkelt

Digitalt kurs om å skrive godt og enkelt. Rådgiver Hanna Bovim Bugge forteller om hvordan vi arbeider med bokutvikling i samarbeid med forfattere.

Boksøk

Hvilke bøker finner du i Boksøk? Hvilke kriterier bruker vi når vi vurderer bøker til søketjenesten? Rådgiver Eva Rekve viser tjenesten og bruker fire bøker fra Boksøk.no som eksempel på kriteriene.

Ord og bilde

Rådgiver Eivor Vindenes viser hvordan Leser søker bok arbeider med samspillet mellom ord og bilde. Hun viser til konkrete eksempler fra «Døden» av Endre Lund Eriksen og Sigbjørn Lilleeng, «Alt som er nytt» av Anna Fiske og «Sult» av Martin Ernstsen.

Å møtes gjennom litteraturen

Litteraturen har en egen evne til å vekke tanker, minner og engasjement hos mennesker på tvers av språk, kultur, alder og referanser. Vi har erfaring med å bruke  litteratur som en ressurs inn i språkkafeer i mange år. Nå har vi skrevet en bok om fordelen med å bruke litteratur og konkrete tips til hvordan du som arrangør kan bruke bøker for å få i gang en god samtale.

Varighet: 1 time

 

Å skrive godt og enkelt

Barn, ungdom og voksne med lesevansker trenger ekstra gode bøker. Bøker som ikke stigmatiserer, men som bærer i seg litterær kraft og motiverer til lesing. Men bøkene må samtidig være tilpasset leseren med lesevansker.

Målet for kurset er:
Å bli bedre kjent med målgruppene, å avdekke eventuelle fordommer mot personer med lesevansker, finne en litterær drivkraft selv om boka skal være lett, bli bevisst hvordan vanlige skjønnlitterære virkemidler kan brukes lesefremmende, finne det poetiske i det enkle og hvordan bruke illustrasjoner for å løfte teksten, uten at de blir barnslige.

Varighet: 1-4 timer, avhengig av antall skriveøvelser

Passer for: Etablerte forfattere

Å lese for andre

Å formidle handler ikke bare om hva vi formidler, men også hvordan. Vi gir tips om alt fra forberedelser og planlegging av lesesituasjonen, til valg av litteratur, oppvarming av kropp og stemme, og mentale forberedelser. Vi deler erfaringer fra ulike formidlingssituasjoner, og inspirerer deltagerne til å lese for andre. Foredraget er basert på håndboka «Å lese for andre».

Varighet: Kan tilpasses

Passer for: Leseombud eller andre som formidler bøker

Formidling

– Om formidling
– Forberedelser og planlegging
– Fortellerteknikk
– Ekstra: Nervøsitet, pust og stemme

Kurset inneholder både litt teori og praksis, og det vil være små oppgaver der deltakerne får prøvd sin formidlingsevne. Deltakerne får personlig veiledning og konkrete tilbakemeldinger.

Målet for kurset er:
Å bli tryggere og dyktigere til å formidle, å bli bevisst på kommunikasjon og kroppsspråk og å gi verktøy for å takle ulike forsamlinger og situasjoner.

Varighet: 3 timer

Passer for: Alle som leser høyt eller holder foredrag for andre

100-lista

100-lista er en oversikt over de 100 beste bøkene for alle, som er gitt ut de tre siste årene. Bøkene er valgt ut på grunn av leservennlighet og litterær kvalitet. De har godt språk. Fortellinger som engasjerer og trekker leseren med seg. Skrifttypen er tydelig og lesbar, oppsettet er ryddig og det er luft mellom linjene. Flere av bøkene har flotte og inspirerende illustrasjoner.

En av tre voksne sliter med å lese en vanlig tekst. Hver femte elev i den norske skolen sliter med å lese. Det er med andre ord helt normalt å slite med lesing! Denne lista er ment å gjøre veien fra leser til riktig bok både kortere og enklere.

Vi presenterer et utvalg bøker fra lista, og tilpasser gjerne til en bestemt målgruppe eller tema.

Varighet: 1 time

Passer for: Formidlere, lærere, bibliotekarer og bokinteresserte