Hopp til innhold

Søk støtte

Våre to støtteordninger skal stimulere utvikling av ny tilrettelagt litteratur av høy litterær kvalitet. Hvert år gir Leser søker bok utviklingsstøtte til 10-15 forfattere, illustratører og tegneserieskapere. Når prosjektene nærmer seg utgiving, kan forlagene søke utgivingsstøtte. Ekstra kostbare prosjekt kan også søke produksjonsstøtte.

Illustrasjon Sult

Når vi vurderer søknadene, tar vi hensyn til:

  • Prosjektets litterære, kunstneriske og faglige kvaliteter.
  • Prosjektets relevans for målgruppen(e).
  • Prioriterte målgrupper går foran andre målgrupper samme år, i henhold til organisasjonens handlingsplan. Hvilke målgrupper som blir prioritert skal fremgå i utlysningsteksten for stipendet.
  • Søkerens kvalifikasjoner og muligheter for å gjennomføre prosjektet.
  • Muligheten for å realisere prosjektet innenfor tidsrammen.

Søknadsprosessen

1. Gjør deg kjent med bøkene

Sørg for at du forstår hva Leser søker bok er, og gjør deg kjent med kategoriene våre. Da er det lettere å vurdere om støtteordningen vår er aktuell for deg.

2. Tips og råd

3. Bruk riktig søknadsskjema

Vi har to søknadsskjema: Ett for forfattere, illustratører og tegneserieskapere. Og ett skjema for utgivere. Velg skjemaet som er aktuelt for deg, og følg stegene som beskrevet.

4. Saksgang

Behandlingstiden er 4-8 uker. Søker vil motta skriftlig svar i posten. Vi mottar mange søknader, og søker har ikke krav på begrunnelse for eventuelt avslag. Vi kontakter de som mottar støtte direkte med informasjon om stipendutbetaling, kontrakt, rådgiving med mer.

Søknadsskjemaer

rådgiving

Forfattere, illustratører og tegneserieskapere

Vil du utvikle en utgivelse tilrettelagt for lesere i en av våre målgrupper? Da kan du søke stipend fra Leser søker bok.

Neste søknadsfristen er 1. november 2024 og utlysningsteksten offentliggjøres i 15. juni.

Behandlingstiden er 6-8 uker fra søknadsfrist. Ved avslag mottar du en kort generell begrunnelse som sendes pr. post. Vi mottar mange søknader, og søker har ikke krav på begrunnelse for eventuelt avslag.

rådgiver

Forlag

Forlag som utvikler tilrettelagt litteratur, kan søke utgivingsstøtte. Utgivelser med høye produksjonskostnader eller målgrupper med særlig få utgivelser, kan også få produksjonsstøtte.

I regelen er det utgivelser som først har mottatt utviklingsstøtte og rådgiving, som mottar denne støtten. Leser søker bok gir også tilbakemelding på utforming av innhold og omslag fram til utgivelsen er ferdigstilt. Søknad om støtte til utgivelse sendes Leser søker bok når manuset nærmer seg ferdigstillelse, der kun mindre justeringer gjenstår.

Søknaden vurderes av en ekstern konsulent og innstillingen behandles av vårt styre. Svar på søknad mottas etter 4-6 uker. Søknadene behandles løpende.

Spørsmål om våre støtteordninger?

Tone Holmen

Rådgiver

Tone jobber med Boksøk og har ansvaret for administrative oppgaver.

930 68 446