Hopp til innhold

Informasjonsmateriell

Alt informasjonsmateriell kan lastes ned, og printes ut. Ønsker du å få håndbøker tilsendt i trykket utgave, ta kontakt.

Vi har brosjyrer og plakater som vi sender ut til bibliotek og andre interesserte.

100-lista

100-lista er en oversikt over de beste bøkene fra Boksøk de tre siste årene. Vi leser og vurderer det meste av det som gis ut av barne-, ungdoms-, og voksenbøker. Dette inkluderer både tegneserier, fagbøker og skjønnlitteratur.

Plakat for boksøk.no

Vi har plakater med informasjon om Boksøk.no på seks minoritetsspråk: arabisk, somali, sorani, tigrinja, tyrkisk og urdu. I tillegg til på norsk og engelsk.

Bok til alle!

Leser søker bok støtter et mangfold av bøker! Dette er en brosjyre som viser utvalgte bøker til Bokåret 2019.

Lesevenn

Heftet "Les høyt! En veiledning til leseombud" gir nyttig informasjon for både nye og gamle lesevenner. Bakerst finner du en litteraturliste med bøker som andre lesevenner har hatt gode erfaringer med. Heftet er oppdatert og revidert 2016.

Tone Holmen

Rådgiver

Tone jobber med Boksøk og har ansvaret for administrative oppgaver.

930 68 446