Hopp til innhold

Ofte stilte spørsmål

 • Er Leser søker bok et forlag?

  Leser søker bok er ikke et forlag, og antar derfor ikke manus. I stedet samarbeider vi med nesten alle landets forlag. Er du forfatter med et forlag du vanligvis utgir bøker på, kan vi sammen ta kontakt med forlaget ditt for å etablere et fruktbart samarbeid. Er du forlag og ønsker å samarbeide med oss eller høre mer om støtteordningene våre, ta kontakt.

 • Kan Leser søker bok hjelpe meg å finne et forlag?

  Det er forfatterens eget ansvar å finne et forlag som vil anta og utgi manuset, og det er forlagene selv som avgjør om de vil anta et manus. Å motta støtte fra oss er ingen garanti for at manuset blir til bok, men vi gir gjerne tips og råd om hvor det er mulig å henvende seg. Forlag som ønsker å utgi et manus støttet av Leser søker bok, kan søke om støtte til bokutgivelsen fra oss.

 • Jeg vil søke støtte til å utvikle et manus i samarbeid med Leser søker bok. Hva skal støtten brukes til?

  Å skrive lett er ikke enkelt. Mange bruker lenger tid på et tilrettelagt manus enn de ellers ville gjort. Pengestøtten fra Leser søker bok er ment som en kompensasjon for den ekstra tiden det tar å skrive et lettlest eller tilrettelagt manus. Ofte må forfatteren regne med ekstra runder med en av rådgiverne hos Leser søker bok før manuset er ferdig.

 • Hvor mye støtte er det vanlig at forfattere, illustratører og serieskapere kan få fra Leser søker bok?

  Støtten fra Leser søker bok er ikke et skrivestipend, men en kompensasjon for ekstraarbeidet ved å gå flere runder med manus. Vanlige støttesummer varierer fra 20 000 kroner til 60 000 kroner, avhengig av prosjektets kompleksitet og hvor nyskapende det er.  

 • Kan jeg søke om støtte selv om jeg ikke har debutert?

  Alle som vil kan søke om støtte. Vi har ikke noe krav om at forfatteren må ha gitt ut bøker tidligere, men vi vil vanligvis ikke anbefale forfattere å gi seg i kast med en lettlestbok som første bok. Å skrive lettlest eller tilrettelagt er krevende, og det vil være en stor fordel om forfatteren har vært gjennom skriveprosesser tidligere.

 • Kan jeg søke om støtte til bearbeiding av en tidligere utgitt bok?

  Leser søker bok foretrekker manus som skrives fra grunnen av. Det hører derfor med til sjeldenhetene at bearbeidinger mottar støtte. Årsaken er at vi ønsker å unngå at det vokser fram «B-litteratur» for de svakeste, der originalboka er hovedverket. Av erfaring skriver forfattere best når den lettleste boka er skrevet slik fra begynnelsen av.

 • Hvem kan søke om støtte til manusutvikling?

  Forfattere, illustratører og serieskapere kan søke om støtte til å utvikle et manus i samarbeid med rådgivere hos Leser søker bok og forlaget. Prosjektet det søkes om midler til, må være rettet mot målgruppene våre.

  Alle kan i utgangspunktet søke, men vi prioriterer søkere som har utviklet og utgitt bøker tidligere.

 • Hvordan markedsfører Leser søker bok den ferdige boka?

  Leser søker bok selger ikke bøker og har derfor ikke inntekt fra bøkene. Dette betyr at forlaget står for det meste av den allmenne markedsføringen. Men fordi Leser søker bok støtter få bøker i året, vil hver eneste bok være viktig for oss. Vi markedsfører boka ut mot målgruppene våre. Tiltakene vil variere, men Leser søker bok bidrar nesten alltid med følgende tiltak:

  Innkjøp, markedsføring og distribusjon av boka til biblioteksnettverket vårt. Omtale på søkesiden vår boksøk.no. Nyhetsbrev og jevnlig kontakt med nettverket vårt. Gjennom stand, foredrag og kurs. 

Lurer du på noe annet?

Tone Holmen

Rådgiver

Tone jobber med Boksøk og har ansvaret for administrative oppgaver.

930 68 446