Hopp til innhold

Bøkene

Leser søker bok har som mål at det skal finnes gode bøker for alle type lesere. Vi jobber for at lesere med dysleksi, generelle lesevansker, konsentrasjonsvansker, kognitive utfordringer, synshemminger, hørselshemming eller lesere som holder på å lære seg norsk, skal finne en god bok.
Ulike lesere trenger ulike bøker. Vi deler bøkene inn i syv kategorier:

Mari Kanstad