Om oss

Leser søker bok er en forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker.

Foreningen samarbeider med blant annet forfattere og bibliotek for å nå målet om et kulturelt demokrati.

Vi gir støtte til forfattere, illustratører og forlag
som ønsker å gi ut bøker tilpasset mennesker med ulik leseevne.
Vi støtter mellom 12 og 15 bøker hvert år.

Vi samarbeider med 346 bibliotek fordelt på alle landets fylker.
Disse bibliotekene kalles Bok til alle-bibliotek. Bok til alle-biblitoekene har egne hyller med lettleste og tilrettelagte bøker. Bøkene er godt merket og bibliotekarene har kunnskap om bøkene og om utfordringene mange lesere har.

Studier viser at en av tre voksne sliter med å få med seg innholdet i vanlig tekst.
Det er et problem for den enkelte, og en stor utfordring for samfunnet.
Leser søker bok jobber for at det skal finnes flere bøker for alle lesere,
og at bøkene skal være lette å få tak i.

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 54 75 00
E-post: post@lesersokerbok.no

Litteraturhuset
Wergelandsveien 29
0167 OSLO