Hopp til innhold

Om oss

Målet til foreningen er et reelt, kulturelt demokrati. Alle uansett leseferdighet, skal få tilgang på gode leseopplevelser.  Mennesker har ulik leseevne, derfor trenger vi bøker som er tilpasset ulike lesere.

Om oss

Leser søker bok (LSB) har siden oppstarten i 2003 jobbet for at det skal finnes bøker for alle lesere, og at bøkene skal være lette å få tak i. Studier viser at en av tre voksne strever med å få med seg innholdet i en vanlig tekst. Det er et problem for den enkelte og en stor utfordring for samfunnet. LSB jobber for at det skal utvikles flere bøker for alle lesere. Disse bøkene skal være lette å få tak i og de skal formidles bredt både i bibliotek, gjennom leselystprosjekter i skoler, på arrangementer, festivaler, sosiale medier, podkaster og andre relevante steder.

Hvert år støtter foreningen mellom 12 og 15 bøker som er tilrettelagte for ulike målgrupper. Foreningen samarbeider med forfattere, tegneserieskapere, illustratører og forlag. Vi har støtteordninger for dem som ønsker å lage og gi ut bøker tilpasset mennesker med ulik leseevne. Bøkene er utviklet for at ulike målgrupper skal ha tilgang på aldersadekvat kvalitetslitteratur.

For at bøkene vi støtter skal være tilgjengelige, samarbeider vi med 360 folke- og fengselbibliotek over hele landet. Disse mottar to bokpakker fra oss i året. LSB utvikler digitale kurs og møter for erfaringsutveksling og kompetanseheving for vårt nettverk. LSB sender månedlige nyhetsbrev for å dele nyheter om bøker og kunnskap om våre målgrupper.

Bok til alle-bibliotek organiserer også frivillige leseombud som leser høyt for folk som av ulike årsaker ikke kan lese selv. Leseombud er også med på landets mange språkkafeer. Foreningen jobber også aktivt med digital formidling og podkaster.
Boksøk er LSB sin egen søketjeneste som inneholder kvalitetslitteratur for lesere som synes bøker kan være vanskelig. Det meste av skjønnlitteratur og sakprosa som utgis på allmennmarkedet blir vurdert. Bøker som passer for våre målgrupper formidles her.

Foreningen driver systematisk arbeid rettet mot forskningsmiljø og utdanningsinstitusjoner. LSB er også en aktiv pådriver for å bedre vilkårene til landets skolebibliotek gjennom aksjonsgruppa Aksjon Skolebibliotek.

Pr 2023 har foreningen 6,6 årsverk. Årsverkene fordeler seg på rådgiving i bokproduksjon, formidling og kunnskapsproduksjon, samt administrasjon. Leser søker bok har blitt nominert til den gjeve ALMA-prisen for arbeidet vårt, fem år på rad.

Fra 2022 mottar foreningen midler over statsbudsjettet og er plassert under post 80 hos Nasjonalbiblioteket. Fra 2022 får foreningen grunntilskudd fra Utdanningsdirektoratet.

 

 

 

 

Logoer

Last ned logoen vår her. For andre formater og farger, ta kontakt.