Hopp til innhold

Om oss

Målet til foreningen er et reelt, kulturelt demokrati. Alle uansett leseferdighet, skal få tilgang på gode skjønnlitterære leseopplevelser.  Mennesker har ulik leseevne, vi trenger derfor bøker som er tilpasset ulike lesere.

Om oss

Leser søker bok har siden oppstarten i 2003 jobbet for at det skal finnes bøker for alle lesere, og at bøkene skal være lette å få tak i. Studier viser at en av tre voksne strever med å få med seg innholdet i en vanlig tekst. Det er et problem for den enkelte og en stor utfordring for samfunnet.

Hvert år støtter foreningen mellom 12 og 15 bøker som er tilrettelagte for ulike målgrupper. Foreningen samarbeider med forfattere, tegneserieskapere, illustratører og forlag. Vi har støtteordninger for dem som ønsker å lage og gi ut bøker tilpasset mennesker med ulik leseevne.

Vi samarbeider med folke- og fengselsbibliotek over hele landet som inngår i et nettverk av Bok til alle-bibliotek. Bibliotekarene sørger for at bøkene finner veien til de riktige leserne. Bibliotekene koordinerer  også leseombud. Leseombud er frivillige som leser høyt for mennesker som av ulike årsaker ikke kan lese selv. De senere årene har arbeid med språkkafeer blitt stadig viktigere.

Leser søker bok driver også den eneste søkebasen for tilrettelagt litteratur- boksøk.no. Foreningen har også startet et mer systematisk arbeidet rettet mot forskningsmiljø og utdanningsinstitusjoner.

Pr 2020 har foreningen 7,2 årsverk. Årsverkene fordeler seg på rådgiving i bokproduksjon, formidling og kunnskapsproduksjon, samt administrasjon.

Foreningen mottar driftstøtte fra Kulturrådet med en årlig søknad. At støtten ikke er fast og langsiktig gjør det utfordrende å legge langsiktige planer. De første årene fikk Leser søker bok støtte fra Kulturdepartementet og foreningen ønsker seg tilbake på fast post under statsbudsjettet.

Logoer

Last ned logoen vår her. For andre formater og farger, ta kontakt.