Styret i Leser søker bok består av representanter for noen av medlemsorganisasjonene våre. Her kan du lese hvem de er og hvorfor de er med i Leser søker bok.


Øyvind Engh

Øyvind Engh

Leder, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

«For mange er vanlige bøker utilgjengelige. Det er viktig at det blir gitt ut god litteratur for alle typer lesere. Ville vi godtatt at befolkningen, for eksempel i Stavanger, ikke fikk lese bøker?»

Øyvind Engh
Anette Kure

Anette Kure

Norsk bibliotekforening (NBF)

Norsk Bibliotekforening arbeider for en helhetlig lesepolitikk som omfattet lesekompetanse, lesing, språk, litteratur og leseopplæring. For å kunne møte utfordringene, må ulike institusjoner og aktører innen litteratur- og språkfeltet samarbeide på nye måter. Det var NBF sammen med Landsorganisasjonen som tok initiativet til leseåret 2010.

Leser søker bok (LSB) er en viktig samarbeidspartner for bibliotekene ikke minst fordi at organisasjonen har samarbeidsavtaler med rundt 250 folkebibliotek i hele landet. Dette samarbeidet skal sikre at folkebibliotekene kan gi et bra tilbud til dem som syns vanlige bøker er utilgjengelige. Jeg ser det som en viktig oppgave å bidra til å styrke samarbeidet mellom biblioteksektoren og LSB.

Anette Kure

Stein Erik Lunde

Medlem i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

Vara

«Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening jobber for at god litteratur blir formidlet til lesere og legger til rette for opplevelser for den enkelte. For store grupper i samfunnet er denne litteraturen ikke tilgjengelig. Tilrettelegging er nødvendig for at alle skal kunne få oppleve gleden en god bok kan gi. Dette er et viktig samfunnsansvar i et inkluderende samfunn, og vi er derfor med i Leser søker bok.»

Knut Rinden

Dysleksi Norge

Vara