Hopp til innhold

En solid støttespiller gjennom alle år

Gro Kabbe og Aase Wivestad er fylkeskontaktene til Leser søker bok i Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, og de har vært viktige Bok til alle-samarbeidspartnere for foreningen. I denne artikkelen forteller de om sitt samarbeid med Leser søker bok.

Leser søker bok fyller 20 år i 2023! Denne teksten er en del av en serie artikler hvor gode samarbeidspartnere skriver om egne erfaringer med foreningen.

Vestfold og Telemark fylkesbibliotek ønsker Leser søker bok hjertelig til lykke med jubileet!  For oss har dere vært en viktig og solid støttespiller gjennom alle år.  Fylkesbiblioteket vårt har bestått av to sammenslåtte fylker de seneste årene, dette har likevel betydd at vi har hatt to fylkeskontakter i praksis som har samarbeidet mye overfor Bok til alle-bibliotekene i Vestfold og Telemark fylke.

Vi ønsker å dele litt av det arbeidet vi har holdt på med i perioden 2020 – 2023. Pandemien gjorde sitt til at det ble mye digitalt nettverksarbeid som arbeidsform. Noen fysiske Inspirasjonsdager for blant annet leseombudene og andre frivillige har vi likevel fått til. Blant kompetansetiltakene våre har en viktig oppgave for oss vært å synliggjøre Leser søker bok sine nettsider og spesielt gjøre oppmerksom på Boksøk sine mange muligheter for dem som leser i motvind. Nettsidene har bydd på digital formidling på en profesjonell og inspirerende måte, og viser også bredden i tjenestetilbudet. Krysspunkt og Bærekraftsbiblioteket har vært en glede for oss å løfte fram på vegne av Leser søker bok. Her er ungdom og VGS sentrale målgrupper. Vi har jobbet bevisst med frivilligheten og særlig med Frivillighetens år i 2022. Her er jo språkkafeene en sentral del av det frivillige arbeidet i bibliotekene. Men ellers er det viktig å tenke seg at folkebibliotekene er kommunenes storstuer, som kan samle innbyggerne på ulikt vis – ikke minst på den litterære fronten.

Gro Kabbe og Aase Wivestad ved Vestfold og Telemark fylkesbibliotek har vært svært opptatt av til alle-aspektet – har vi virkelig bøker og tilbud om tjenester til alle? I mange sammenhenger er svaret nei, ikke minst gjelder dette for medietilbudet til barn. Vi har derfor vært sterkt involvert i arbeidet rundt prosjektet i Horten bibliotek «Bok til alle fysisk og digitalt».

«Bok til alle fysisk og digitalt» ble startet opp på Horten bibliotek i januar 2021 som et ett-årig forprosjekt. Underveis ble prosjektperioden utvidet med 6 måneder og prosjektet ble avsluttet i juni 2022. Prosjektet mottok støtte fra Nasjonalbiblioteket og Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.

Samarbeidspartnere i prosjektet har vært Bjørnestien barnehage i Horten, Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, Leser søker bok og Norsk barnebokinstitutt.

Målet med prosjektet:

  • Utvikle bibliotekets tilbud og tjenester slik at de passer for alle
  • Fokus på FN sitt bærekraftsmål nr. 10 – mindre ulikhet
  • Universell formidling – et bedre, helhetlig litteraturtilbud for alle barn

Horten bibliotek ønsket å gjøre biblioteket mer tilgjengelig for alle ved å ta i bruk ASK i biblioteket til merking, utstillinger og arrangementer. ASK står for alternativ og supplerende kommunikasjon, og kommunikasjonen utføres ved hjelp av tematavler for barn som mangler talespråk av ulike årsaker.

Biblioteket har bygget en egen Bok til alle-samling i barneavdelingen, omkranset av tematavler.

Underveis i arbeidet med «Bok til alle fysisk og digitalt» erfarte biblioteket at tilgang på litteratur og litteraturtilbud til barn med nedsatt funksjonsevne er mangelvare. Horten bibliotek ville gjøre noe for å endre på dette og har jobbet med universell litteraturformidling og utvikling og produksjon av både utgave av bildeboka «Slem» med symboler og en taktil utgave med punktskrift. Dette har de gjort i tett samarbeid med barn og ansatte i Bjørnestien barnehage, Magikon Forlag, illustratør Kristin Roskifte, kunstner Annica Norberg og forfatter og formidler Veronica Salinas.  Leser søker bok spilte en sentral rolle for at produksjonen av «Slem» med symboler ble en realitet.

Veronica Salinas, forfatter, skuespiller, og litteraturformidler ved Norsk barnebokinstitutt har utviklet og forsket på litteraturformidling som inkluderer alle barn. Resultatene er publisert i en egen forskningsrapport.

Horten bibliotek ble Årets bibliotek til alle-bibliotek i 2021, til stor glede for oss på Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, Leser søker bok og øvrige samarbeidspartnere.  Her er noe av begrunnelsen for at nettopp dette biblioteket mottok den gjeve utmerkelsen:

«Horten bibliotek med Ellen Marit Schjerverud i spissen, har vist initiativ, engasjement og vilje til å utvikle nye tjenester, bidratt til aktiv formidling og tatt initiativ til å utvikle ny litteratur til en målgruppe som har et svært lite tilbud: barn og unge med nedsatt funksjonsnivå, sier daglig leder Monica Helvig. – Biblioteket har aktivt brukt sin rolle som brobygger til å bidra til inkludering og mindre ulikheter blant barn og unge», sier Helvig.

Det er et sterkt ønske om at litteratur og litterære opplevelser skal være tilgjengelig for alle barn uavhengig av behov og forutsetninger!

Gjennom arbeidet med prosjektet «Bok til alle fysisk og digitalt», har man kommet et skritt videre i riktig retning mot å nå dette målet.  Ikke minst mye takket være samarbeidet med Leser søker bok.

– Gro Kabbe og Aase Wivestad

Her kan du lese mer:

«Bok til alle fysisk og digitalt» – Horten bibliotek: https://hortenbibliotek.no/bok-til-alle-fysisk-og-digitalt/

ASK-bøker i Bjørnestien barnehage: https://lesersokerbok.no/aktuelt/ask-boker-i-barnehage/

Litteratur til barn med nedsatt funksjonsevne – Norsk Barnebokinstitutt: https://barnebokinstituttet.no/aktuelt/litteraturtilbud-til-barn-med-nedsatt-funksjonsevne/

Inkluderende litteraturformidling – Norsk Barnebokinstitutt: https://barnebokinstituttet.no/aktuelt/inkluderende-litteraturformidling/

Forskningsrapporten: Deltakende litteraturformidlingspraksis
https://barnebokinstituttet.no/nbi-artikkelsamling/deltakende-litteraturformidlingspraksis/

Hvordan bruke en bok med ASK-symboler i høytlesning sammen med barn
https://barnebokinstituttet.no/?p=35784&preview=1&_ppp=be0b371cb4

Årets Bok til alle-bibliotek 2021

Horten bibliotek er Årets Bok til alle-bibliotek 2021 – Leser søker bok (lesersokerbok.no)