Hopp til innhold

Kvit, norsk mann

av Brynjulf Jung Tjønn

Ei vond og viktig diktsamling om utanforskap og rasisme

Om boka

Ei vond og viktig bok om utanforskap og rasisme
Desse korte dikta tek for seg forfattarens eigen oppvekst på
ein gard på Vestlandet. Han skildrar gode oppvekstkår og
trygge vaksne.

Han skildrar òg korleis omgivnadane på
meir eller mindre subtile måtar skil han ut frå flokken
som ein som er annleis, mange små stikk som etter kvart
gjev guten ei sterk kjensle av å ikkje høyra til. Også som
vaksen mann møter han dei same haldningane.

Dette er ei bok som set spor hos lesaren. Ho opnar
auga våre for korleis vi i lite og stort skil mellom
dei vi tenkjer liknar oss sjølve,
og dei vi tenkjer ikkje gjer det.

Brynjulf Jung Tjønn

Brynjulf Jung Tjønn (f. 1980) er ein kritikarrost og allsidig forfattar, som skriv for både barn, ungdom og vaksne. I 2002 debuterte han med romanen «Eg kom for å elske». For diktsamlinga «Kvit, norsk mann» blei han tildelt Ungdommens kritikerpris.

Oppgaver og digitale ressurser

Opplesning fra boka

Oppgaver og refleksjoner

• Hvordan opplevde du disse diktene? Hva likte du ved dem?

• Hvorfor tror du jeg-fortelleren i diktene ønsker å bli en hvit, norsk mann? Hva innebærer det å være norsk, tenker du?

• Hvordan tror du det ville vært å vokse opp på sted hvor du ikke ligner på noen av de andre rundt deg?

• Spørsmålet «Hvor kommer du egentlig fra?» gjentas flere ganger i boka. Hva synes du om å stille andre dette spørsmålet? Hva ville du følt, og hva ville du svart om noen spurte deg om hvor du egentlig kommer fra?

• Les diktet på s. 18. Hvor viktig er det å ha noen forbilder eller helter i oppveksten, som ligner på deg selv, og hvorfor?

• Finn ut: Hvem var Arve Beheim Karlsen, Benjamin Hermansen og Johanne Ihle-Hansen, og hva skjedde med dem?

• Hva tenker du om at flere av diktene referer til disse virkelige personene? Les diktene på s. 31 og s. 34-35.

• Hva er egentlig rasisme? Er det forskjell på å bli utsatt for rasisme og å bli utsatt for fordommer? Bruk gjerne eksempler fra diktene for å forklare hvordan du tenker.

• Les for eksempel diktene på s. 19 og s. 22. Er det rasistisk å stille disse spørsmålene? Hvorfor? Hvorfor ikke? Tror du de som stiller slike spørsmål er rastiske med overlegg?

• Hva gjorde størst inntrykk på deg ved boka?

Mushaga Bakenga anbefaler «Kvit, norsk mann»

Video

Forfattersamtale med Brynjulf Jung Tjønn

Mushaga Bakenga anbefaler!

Les om boka i Boksøk!

I Boksøk finner du en kort presentasjon av «Kvit, norsk mann» og utdrag fra boka.

Hør forfattersamtalen som podkast

Brynjulf Jung Tjønn om å vokse opp som adoptert og om å skrive dikt om samme tematikk.