Hopp til innhold

Norsk som andrespråk

Bøker for barn, ungdom og voksne som holder på å lære seg norsk. 

Å lese bøker er en viktig kilde til både glede og språktrening til mange barn, ungdom og voksne som holder på å lære seg norsk. I denne kategorien samler vi aldersadekvate bøker med enklere språk og med få særnorske uttrykk. Mange av bøkene forteller en inspirerende historie med få ord.

Flere av bøkene egner seg til høytlesning, norskopplæring eller språkkafe. I denne kategorien samler vi også parallellspråklige bøker: Bøker med to språk på hvert oppslag.