Hopp til innhold

Litt å lese

Bøker uten vanskelig språk for barn, ungdom og voksne.

Forside Smadra

Litt å lese er kategorien som inneholder flest bøker. Felles for alle er at de har høy litterær verdi. Bøkene har ofte korte setninger, få lange og henvisende ord, få konsonantopphopninger og få fremmedord. Det grafiske oppsettet er luftig. Mange av bøkene har illustrasjoner. Tegneserier utgjør en viktig del av denne kategorien. 

Lesere med dysleksi, generelle lesevansker eller konsentrasjonsproblemer finner ofte en bok som passer i denne kategorien.