Hopp til innhold

Statsbudsjettet 2022: Manglende satsing på litteratur og leselyst 

– Regjeringens budsjettforslag er magert når det gjelder litteratur. Det er ingen satsing på leselyst og lesemestring, heller ingen satsing på ny litteratur eller nye lesere, sier daglig leder Monica Helvig om regjeringens forslag til nytt statsbudsjett for 2022.

 

Daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig. Foto: Elisabeth Wathne, Moment Studio.

Dette er bekymringsfullt når forskning og leseundersøkelser viser en nedgang i leseferdighet og endrede lesemønstre. Eksempelvis leser en av fem 15-åringer så dårlig at det vil skape problemer i videre utdanning og yrkesliv. Det er et demokratisk problem. Lesing utvikler og bevarer språket, gir kunnskap, øker evnen til kritisk tenkning, er sosialt utjevnende og skaper forståelse og empati. En satsing på lesing er en investering for fremtiden.

Vi er svært glade for at Leser søker bok sikres faste driftsmidler. Slik kan vi fortsette det viktige arbeidet vi gjør med å sørge for et litteraturtilbud for alle og forsette å jobbe for at boken åpnes opp for flere lesere. Samtidig har verken Leser søker bok eller andre organisasjoner som jobber for å fremme lesing, fått en reell indeksregulering av driftstøtten. Dette fører til en realnedgang av driftsmidler neste år.      

Leser søker bok har store forventninger til at en ny regjering vil gjennomføre et skikkelig leseløft og styrke leseorganisasjonene og forfatterøkonomien.