Hopp til innhold

Bærekraftsbiblioteket

Les for fremtida!
Bli med å utforske FN sine 17 bærekraftsmål gjennom litteratur. Bærekraftsbiblioteket inneholder bøker som hjelper deg med å forstå bedre planetens utfordringer med fattigdom, ulikheter og klimaendringer.

FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål for utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Norge har sammen med 192 land forpliktet seg til å delta, og alle må bidra. Bærekraftsmålene er vår felles arbeidsplan for å gjøre planeten vår til et bedre sted.

Bærekraftsbiblioteket inneholder bøker for barn i alderen 6-12 år, som handler om ett eller flere av temaene i de 17 bærekraftsmålene. Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, bibliotek og andre organisasjoner.

Noen av bøkene i biblioteket
Foto: Niklas R. Lello

FN-sambandet skriver mer om Bærekraftsbiblioteket

Formidlingstips og forslag til utstillinger, i tillegg til en del annet materiale som podkaster og videofiler kommer.

Mål 1 - Ingen skal være fattige

Mål 3 - God helse til alle

Mål 4 - Alle skal få god utdanning på skolen

Mål 5 - Likestilling mellom kjønnene

Mål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold

rent vann og gode sanitærforhold

Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 9 - Vi må finne opp nye ting og bygge gode systemer

logo mål 9

Mål 10 - Det må bli mindre forskjell mellom fattige og rike

logo mål 10

Mål 11 - Byene i verden må ta vare på både menneskene og jorda

mål 11 logo

De som står bak

Den Norske Forleggerforening har tatt initiativet til Bærekraftsbiblioteket, men overlatt utformingen til Norsk barnebokinstitutt som har samlet et stort, ideelt barnelitteraturfaglig miljø til å delta i utviklingsarbeidet. Koordineringen av arbeidet er lagt til et sekretariat, opprettet for dette formål.

Samarbeidspartene består foruten de to nevnte organisasjonene av Norsk Bibliotekforening, IBBY Norge, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Norsk Litteraturfestival, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Leser søker bok, Foreningen !les, Bokklubbene, forskningsmiljøet NaChiLitCul ved Høgskulen på Vestlandet, Lillehammer UNESCO Litteraturby og FN-sambandet.