Hopp til innhold

Bærekraftsbiblioteket

FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Norge har forpliktet seg til å delta, og alle må bidra.

Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6-12 år, og åpnet 4. mai på fn.no/bærekraftsbiblioteket.

Bærekraftsbiblioteket inneholder boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en barnelitterær og samtalebasert, konstruktiv inngang til forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Noen av bøkene i biblioteket
Foto: Niklas R. Lello

Les mer om bærekraftsbiblioteket hos FN-sambandet

Her vil du finne formidlingstips og forslag til utstillinger du kan lage, i tillegg til en del annet materiale som podkaster og videofiler. Klikk deg inn på hvert mål for å lese mer.

Boklister til de 5 første bærekraftsmålene ble publisert 4. mai 2020, og listene oppdateres fortløpende gjennom sommeren 2020.

 

Mål 1 - Ingen skal være fattige

 

Mål 3 - God helse til alle

Mål 4 - Alle skal få god utdanning på skolen

Mål 5 - Likestilling mellom kjønnene

Mål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold

rent vann og gode sanitærforhold

Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fullstendige boklister kommer før skolestart høsten 2020. Leser søker bok vil komme med formidlingstips med hovedvekt på bøkene som er støttet av oss, eller som finnes i Boksøk.no

Mål 1 – Ingen skal være fattige

Arvola, Ingeborg. 2019. Buffy By er talentfull: en selvbiografi. Cappelen Damm
Kaurin, Marianne. 2018. Syden. Aschehoug
Svingen, Arne. 2012. Sangen om en brukket nese. Gyldendal
Sortland, Bjørn og Hilde Kramer. 2013. Oi-oi! Mangschou
Andersen, H. C. 2018. Piken med svovelstikkene. Fire vintereventyr. Heinesen Forlag
Sharafeddine, Fatima. 2015. Du, jente! Oversatt av Vibeke Koehler. Mangschou

Mål 2 – Ingen skal sulte

Andersen, H. C. 2018. Piken med svovelstikkene. Fire vintereventyr. Heinesen Forlag
Osvoll, Lise I. 2019. Supertorsken. Fisken som bygde Norge. Cappelen Damm
Naveen, Neha. 2019. Verdens beste mat. Gyldendal
Salinas, Veronica og Camilla Engman. 2015. Sulten. Magikon forlag
Bull, Leif. 2020. En engel i Brooklyn. Spartacus.

Mål 3 – God helse til alle

Vriens, Jacques. 2014. Kule kidz gråter ikke. Oversatt av Hedda Vormeland. Cappelen Damm
Tjønn, Brynjulf Jung. 2018. Smadra. Flamme forlag
Fuglehaug, Randi og Nora Brech. 2018. Skalla. Samlaget
Fiske, Anna. 2019. Hvordan lager man en baby? Cappelen Damm
Runde, Øystein. 2017. Stamceller: kroppens superheltar. Gyldendal
Perez, Inti Chavez. 2019. Respekt. En sexbok for gutter. Gyldendal
Brochmann, Nina og Ellen Støkken Dahl. Illus. Magnhild Winsnes. 2019. Jenteboka. Ellen og Ninas guide til puberteten. Aschehoug.
Lindboe, Karin Kinge. 2018. Lucas Jackson. Aschehoug
Totland, Anders og Martin Ernstsen. 2020. Lepra. Gyldendal

Mål 4 – Alle skal få god utdanning på skolen

McCarney, Rosemary. 2016. Skoleveien. Oversatt av Jan Christopher Næss. Gyldendal
Fiske, Anna. 2020. Hvordan begynner man på skolen? Cappelen Damm
Yousafza, Malala og Patricia McCormick. 2014. Jeg er Malala (Versjon for unge). Oversatt av Rune R. Moen. Cappelen Damm
Guldbrandsen, Liv og Åshild Kanstad Johnsen. 2019. Skoleape. Aschehoug
Dahle, Gro og Kaia Dahle Nyhus. 2019. Grevlingdager. Cappelen Damm
Palacio, R. J. 2013. Mirakel. Oversatt av Rune R. Moen. Gyldendal

Mål 5 – Likestilling mellom kjønnene

Yousafzai, Malala og Patricia McCormick. 2014. Jeg er Malala (Versjon for unge). Oversatt av Rune R. Moen. Cappelen Damm
Love, Jessica. 2020. Julian er en havfrue. Mangschou
Tinnen, Kari. 2011. Barbie-Nils og pistolproblemet. Gyldendal
Brown, Alekander R. Kirkwood og Andreas Iversen. 2019. Hekseskogen. Cappelen Damm
Favilli, Elena og Fransesca Cavallo. 2017. Nattafortellinger for rebelske jenter. Cappelen Damm
Breen, Marta og Jenny Jordahl. 2018. Kvinner i kamp. Cappelen Damm Damm
Kaiser, Lisbeth. 2018. Emmeline Pankhurst. Gyldendal
Sharafeddine, Fatima. 2015. Du, jente! Mangschou

Mål 6 – Rent vann og trygge toaletter (listen oppdateres fortløpende)

Estes, Max. 2019. Flommen. Cappelen Damm.
Mathismoen, Ole og Jordahl, Jenny. 2018. Grønne greier. Om natur og miljø og sånt. Ena
Mathismoen, Ole og Jordahl, Jenny. 2019. Hva er greia med klima? Ena

Mål 7 – Ren energi for alle (listen oppdateres fortløpende)

Mathismoen, Ole og Jordahl, Jenny. 2018. Grønne greier. Om natur og miljø og sånt. Ena
Mathismoen, Ole og Jordahl, Jenny. 2019. Hva er greia med klima? Ena

Mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst (listen oppdateres fortløpende)

De som står bak

Den Norske Forleggerforening har tatt initiativet til Bærekraftsbiblioteket, men overlatt utformingen til Norsk barnebokinstitutt som har samlet et stort, ideelt barnelitteraturfaglig miljø til å delta i utviklingsarbeidet. Koordineringen av arbeidet er lagt til et sekretariat, opprettet for dette formål.

Samarbeidspartene består foruten de to nevnte organisasjonene av Norsk Bibliotekforening, IBBY Norge, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Norsk Litteraturfestival, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Leser søker bok, Foreningen !les, Bokklubbene, forskningsmiljøet NaChiLitCul ved Høgskulen på Vestlandet, Lillehammer UNESCO Litteraturby og FN-sambandet.

Introduksjonsfilm til Bærekraftsbiblioteket