Hopp til innhold

Bærekraftsbiblioteket

Les for fremtida!
Bli med å utforske FN sine 17 bærekraftsmål gjennom litteratur. Bærekraftsbiblioteket inneholder bøker som hjelper deg med å forstå bedre planetens utfordringer med fattigdom, ulikheter og klimaendringer.

FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål for utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Norge har sammen med 192 land forpliktet seg til å delta, og alle må bidra. Bærekraftsmålene er vår felles arbeidsplan for å gjøre planeten vår til et bedre sted. På FN-sambandet sine nettsider ligger Bærekraftsbiblioteket i sin helhet med blant annet oppgaver, aktiviteter og veiledning for deg som ønsker å organisere lesesirkler.

For hvem?
Bærekraftsbiblioteket inneholder bøker for barn i alderen 6-12 år, som handler om ett eller flere av temaene i de 17 bærekraftsmålene. Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, bibliotek og andre organisasjoner.

Noen av bøkene i biblioteket
Foto: Niklas R. Lello

Utrydde fattigdom

Alt for mange mennesker lever i ekstrem fattigdom. Vi må fordele pengene bedre, både i land og mellom land.

Hvordan formidle Bærekraftbiblioteket?

Aktiviteter, påmelding og ressurssider for voksne

Hvem står bak?
Den Norske Forleggerforening har tatt initiativet til Bærekraftsbiblioteket, men overlatt utformingen til Norsk barnebokinstitutt som har samlet et stort, ideelt barnelitteraturfaglig miljø til å delta i utviklingsarbeidet. Koordineringen av arbeidet er lagt til et sekretariat, opprettet for dette formål.

Samarbeidspartene består foruten de to nevnte organisasjonene av Norsk Bibliotekforening, IBBY Norge, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Norsk Litteraturfestival, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Leser søker bok, Foreningen !les, Bokklubbene, forskningsmiljøet NaChiLitCul ved Høgskulen på Vestlandet, Lillehammer UNESCO Litteraturby og FN-sambandet.