Hopp til innhold

Bærekraftsbiblioteket mål 4: God utdanning

Det er heldigvis mange flere barn som får gå på skole i dag enn tidligere. Likevel er det fortsatt altfor mange barn som ikke kan lese og skrive. Derfor må verdens land jobbe videre for at alle barn får samme muligheter til god og gratis utdanning.

Noen av bøkene i biblioteket
Foto: Niklas R. Lello
  • McCarney, Rosemary. 2016. Skoleveien. Oversatt av Jan Christopher Næss. Gyldendal
  • Fiske, Anna. 2020. Hvordan begynner man på skolen? Cappelen Damm
  • Yousafza, Malala og Patricia McCormick. 2014. Jeg er Malala (Versjon for unge). Oversatt av Rune R. Moen. Cappelen Damm
  • Guldbrandsen, Liv og Åshild Kanstad Johnsen. 2019. Skoleape. Aschehoug
  • Dahle, Gro og Kaia Dahle Nyhus. 2019. Grevlingdager. Cappelen Damm
  • Palacio, R. J. 2013. Mirakel. Oversatt av Rune R. Moen. Gyldendal

Hos FN-sambandet finner du mer om bøkene, forslag til aktiviteter og ressurssider for voksne.

Leser søker bok anbefaler

Hvordan ser din skolevei ut?

Barn fra ulike steder i verden gjør mye for å komme seg til skolen.
Noen må padle.
Noen må ri på esel.
Noen må bære sin egen pult til skolen!

Boka har mange bilder av barn med veldig annerledes skolevei enn det som er vanlig i Norge.
Den har stor skrift og lite tekst.