Hopp til innhold

Bærekraftsbiblioteket mål 4: God utdanning

Det er heldigvis mange flere barn som får gå på skole i dag enn tidligere. Likevel er det fortsatt altfor mange barn som ikke kan lese og skrive. Derfor må verdens land jobbe videre for at alle barn får samme muligheter til god og gratis utdanning.

Noen av bøkene i biblioteket
Foto: Niklas R. Lello
  • McCarney, Rosemary. 2016. Skoleveien.  Gyldendal
  • Fiske, Anna. 2020. Hvordan begynner man på skolen? Cappelen Damm
  • Yousafza, Malala og Patricia McCormick. 2014. Jeg er Malala.  Cappelen Damm
  • Guldbrandsen, Liv og Åshild Kanstad Johnsen. 2019. Skoleape. Aschehoug
  • Dahle, Gro og Kaia Dahle Nyhus. 2019. Grevlingdager. Cappelen Damm
  • Palacio, R. J. 2013. Mirakel. Gyldendal

Hvordan formidle Bærekraftsbiblioteket?

Formidlingstips, intervjuer, podcaster og filmsnutter

Leser søker bok anbefaler

Barn fra ulike steder i verden har veldig ulike skoleveier.
Noen må padle, noen må ri på esel.
Denne boka har mange bilder av barn med veldig annerledes skolevei enn det som er vanlig i Norge. Skriften er stor og de ulike historiene blir fortalt med lite tekst.