Hopp til innhold

Bærekraftsbiblioteket mål 10: Det må bli mindre forskjell mellom fattige og rike

I dag er det større forskjeller mellom fattige og rike enn noen gang før. Det er store ulikheter både innad i et land og mellom land. For å nå målet om mindre ulikhet må alle få lik tilgang til skole og helsehjelp. I tillegg må ressursene fordeles mer rettferdig.

Noen av bøkene i biblioteket
Foto: Niklas R. Lello
  • Ørbeck-Nilssen, Constance og Akin Duzakin. 2014. Hvorfor er jeg her? Magikon
  • Kaiser, Lisbeth og Marta Antelo. 2018. Rosa Parks. Gyldendal
  • Love, Jessica. 2020. Julian er en havfrue. Mangschou
  • Sortland, Bjørn og Hilde Kramer. 2013. Oi-oi! Mangschou
  • Roskifte, Kristin. 2018. Alle sammen teller. Magikon
  • Sharafeddine, Fatima. 2015. Du, jente!  Mangschou
  • Totland, Anders og Kristian Krohg-Sørensen. 2018. Den norske slavehandelen. Gyldendal
  • Bull, Leif og Marius Renberg. 2020. En engel i Brooklyn.  Spartacus
  • Silei, Fabrizio og Maurizio A. C. Quarello. 2012. Rosas buss.  Samlaget

Hvordan formidle Bærekraftsbiblioteket?

Formidlingstips, intervjuer, podcaster og filmsnutter

Leser søker bok anbefaler

Forside Rosa ParksRosa Parks nektet å reise seg på bussen for
en hvit mann. Hun skjønte tidlig at det var forskjell på
fargede barn og hvite barn. Som voksen
bestemte hun seg for å kjempe for fargede folk
sine rettigheter, for stemmerett og kvinner sine
rettigheter.

Illustrasjoner i boka gir god støtte til teksten.
Dette er en bok som forteller en viktig historie, med få ord.

Hvorfor er jeg her? forsideHvorfor er du som du er? Hvordan er det å bo på andre siden av jorden? Hadde du vært en annen da? Har du tenkt på hvorfor du er den du er?
Det gjør gutten i denne historien.

En filosofisk bok om store spørsmål.
Språket er presist og det er lite tekst på hver side.