Hopp til innhold

Søk om støtte til å utvikle

Beskriv prosjektet, legg ved fremdriftsplan og en arbeidsprøve på 5-20 sider. Søknaden vurderes av ekstern konsulent og innstillingen behandles av vårt styre.

Søk om støtte til å utvikle

Om søkeren

Tidligere utgivelser og annen relevant informasjon.

Om prosjektet

Beskrivelse av prosjektets innhold og eventuelle samarbeidspartnere.
Hvilke(n) målgruppe(r) som har vanskelig med å lese vanlige bøker, ønsker du å nå?
Dette er ikke et arbeidsstipend, men en støtte til det ekstra arbeidet rådgivingen fra Leser søker bok medfører.
Har du kontakt med et forlag i forbindelse med prosjektet?
Fremdriftsplan
En omtrentlig oversikt over tidsrammen for prosjektet.

Maximum file size: 41.94MB

Tekstprøve (maks 20 sider)
Et eksempel på det tilrettelagte manuset i form av 5-20 sider tekst/eventuelt illustrasjoner.

Maximum file size: 41.94MB