Hopp til innhold

Søk om støtte til å utgi

Søknaden må inneholde informasjon om prosjektet, målgruppen og materiale som er klart for produksjon.

Utgivingstøtte

Om søkeren

Om prosjektet

Presentasjon av forfatter/illustratør/serieskaper og av utgivelsens innhold og kvaliteter.
På hvilken måte er manuset tilrettelagt for å nå en eller flere målgrupper som har vansker med å lese vanlige bøker?
Søker forlaget ekstra produksjonsstøtte? Begrunn dette i forhold til målgruppe og i utgivelsens utforming.
Materiale klart for produksjon
En omtrentlig oversikt over tidsrammen for prosjektet.

Maximum file size: 41.94MB