Hopp til innhold

Frihet

Mange steder i verden kan det å skrive dikt føre til dødsstraff. Ali Hayder, forfatteren av denne boka, kunne ikke trykke diktene i «Lukta av svart» mens han levde under okkupasjonen av IS. Å si noe negativt om IS, ville være livsfarlig for forfatteren. Kan vi som lever i Norge, uttrykke oss fritt? Hva er forholdet mellom frihet og ansvar? Hvordan ivaretar vi hverandre i en fri verden?

ruiner

Foto: Marwan Yassin

Refleksjoner:

1. Les diktet på side 10/11 og 18/19.
Hva handler disse to diktene om?
Hva er det «du»-personen i disse to diktene tvinges til å se?
Tør vi som bor i Norge å åpne øynene for det som skjer i verden?

2. Les diktet på side 56/57.
Denne drapsmetoden brukte IS for å straffe homofile.
Hva får diktet deg til å føle?

3. Les diktet på side 72/73 og 82/83.
Hva slags situasjon beskriver disse to diktene?
Hvorfor tror dere forfatteren Ali Hayder har tatt med disse to diktene i samlingen?
Tar vi som lever i Norge tar mange hverdagslige situasjoner for gitt?

4. Les diktet på side 114/115.
Dette er det siste diktet i diktsamlingen, og det begynner sånn: «Jeg åpner øynene mine.» På hvilken måte henger de første diktene i diktsamlingen og det siste diktet i boka sammen?
Hva har skjedd med «jeg»-et i diktsamlingen?
Hvorfor tør han å åpne øynene nå?

Helt mot slutten av diktet sier han: «og blir en stemme i byens sang.»
Hva tror du han mener med denne setningen?

Dialog:

1. Les diktene på side 50/51, 60/61 og 96/97.
Lytt til lydsporet «Jona- Yonus».

Alle disse diktene bruker ordet Gud (på norsk) og Allah (på arabisk).
Uttrykker alle tre diktene samme syn på Gud/Allah?
Hvordan kan mennesker med ulik tro leve godt sammen?

2. Les artikkelen «Lukta av svart. Et poetisk minnesmerke på Norsk Litteraturfestival«

a) Diktene i «Lukta av svart» er basert på virkelige hendelser. Men de er dikt. På hvilken måte kan dikt uttrykke hendelser på en annen måte enn for eksempel journalistiske tekster, nyhetssaker, leserinnlegg eller oppdateringer på sosiale medier?

b) I artikkelen sier Ali Hayder at nyheter skal formidle det som skjer så presist som mulig, mens et dikt formidler hva hendelsen gjør med de menneskene som opplever den, gjerne lenge etter selve hendelsen. Hva tenker du om det Ali sier?

c) Ali Hayder var journalist og poet i et land der det var livsfarlig for ham å skrive diktene i denne boka. I artikkelen forteller Ali at selv om han lever i et trygt land nå, er det fremdeles vanskelig for ham å skrive dikt som dette uten å kjenne på frykt. Hva tenker du at mangelen på ytringsfrihet gjør med mennesker over tid?

Flerspråklighet:

Skriveoppgave:
Skriv en tekst på ditt eget morsmål.
Skriv hva du vil uten tanke på at andre skal lese det.
Hvis du synes det er vanskelig å komme i gang, kan du skrive en tekst med utgangspunkt i denne setningen: «En tynn stripe av lys der borte …»

مهام/تدريب للكتابة:
اكتب نص  بلغتك الام
اكتب ما تريد، ولا تفكر بان الاخرين سيقرأون النص
اذا واجهت صعوبة في بدء النص فبإمكانك  ان تبني النص على هذه الجملة «شريط رفيع من الضوء بعيدا هناك»