Hopp til innhold

«Ryddetid» på tigrinja og polsk

Bildeboka «Ryddetid» av Camilla Kuhn er nå tilgjengelig i to nye parallellsprålige utgaver: tigrinja/norsk og polsk/norsk.
I parallellspråklige bøker fortelles historien på to ulike språk. Språkene står side ved side, slik at boka kan leses samtidig av lesere med ulike språkferdigheter. Ryddetid er også tilgjengelig på arabisk/norsk og somali/norsk.

 

Hvem er det egentlig som rydder hjemme?

«Ryddetid» er en humoristisk fortelling som sier mye på liten plass. Illustrasjonene er enkle, men fulle av detaljer. Den tar opp universelle tema som passer alle, både barn, ungdom og voksne.

Barn med ulik språkbakgrunn møtes til felles glede over den samme morsomme og tankevekkende historien. Jens og pappa prøver å snike seg unna lørdagsryddingen hjemme, men blir lurt av mamma og datteren i huset. Gjennom høytlesningene har vi erfart hvordan alle barn, også barn som ikke kan begge språkene, får økt nysgjerrighet for flerspråklighet og språk generelt.

Universell tematikk

«Ryddetid» er en bok med veldig få og enkle setninger. Samtidig som den er lett å lese, er den også universell i tematikken. Forskning viser at det styrker andrespråkslæringen å forankre det nye språket i morsmålet. I de parallellspråklige bøkene finnes en mulighet til å lære via gjenkjennelse og overføring, både av ord og situasjoner.

Fellesskap

Med «Ryddetid» har vi opplevd hvordan bøker som dette ikke bare øker stoltheten og nysgjerrigheten til de barna som kan flere språk. Også barn med norsk som førstespråk får utvidet perspektivene sine. Barn med ulik bakgrunn møtes i en felles glede over at litteraturen kan være så rik.

Parallellspråklige bøker gir også foreldre med minoritetsbakgrunn mulighet til å lese bøker sammen med barna sine og til å snakke sammen om det de har lest. «Ryddetid» er en morsom bok, samtidig som den tar opp relativt krevende temaer som likestilling og kjønnsroller i hjemmet. En bonus ved disse bøkene er derfor at de skaper dialog også mellom voksne. De parallellspråklige utgavene av «Ryddetid» har vært formidlet med stort hell også til voksne minoritetsspråklige kvinner og menn.

Oversettere

Dikter forfatter, journalist og oversetter Haile Bizen Abraga fra Eritrea har oversatt «Ryddetid» til tigrinja. Han kom til Norge som fribyforfatter i 2011. Den polske utgaven er oversatt av pedagog og filolog Ewelinja Baj.

De parallellspråklige utgavene av «Ryddetid» er gitt ut av Cappelen Damm, med støtte fra Sparebankstiftelsen og Leser søker bok.