Hopp til innhold

«Ryddetid» i to nye parallellutgivelser

Sparebankstiftelsen har gitt Leser søker bok midler til å utvikle to nye parallellutgivelser av «Ryddetid» på to nye språk.

For ett år siden kom Leseløven «Ryddetid» av Camilla Kuhn (Cappelen Damm, 2012) ut i to nye parallellspråklige utgaver: norsk/arabisk og norsk/somali. Den norsk/arabiske parallellutgaven var oversatt til arabisk av Sherin A. Wahab, og den norsk/somaliske utgaven var oversatt av Safia Abdi Haase. Prosjektet var støttet av Sparebankstiftelsen.

Oversettere Safia Abdi Haase og Sherin A. Wahab.

En parallellspråklig bok innebærer at samme tekst står på to ulike språk på samme oppslag. Vi har sett at utgivelsene fører til glede og engasjement. Barn med flerspråklig bakgrunn får bruke mer av seg selv når de leser samme tekst på to språk. Mødre og fedre kan lese høyt sammen med barna sine. Barnehageansatte, lærere og bibliotekarer har fått et verktøy for flerspråklig formidling og inkludering.

Formidling av parallellspråklige bøker

Siden utgivelsene i fjor har oversetterne Sherin A.Wahab og Safia Abdi Haase, forfatteren Camilla Kuhn og andre formidlere reist land og strand rundt for å lese boka høyt på tre språk samtidig. Opplesningene har ført til sterke møter mellom barn og litteraturen. Barn med ulik språkbakgrunn møtes til felles glede over den samme morsomme og tankevekkende historien om da Jens og pappa prøver å snike seg unna lørdagsryddingen hjemme, men blir lurt av mamma og datteren i huset. Gjennom høytlesningene har vi erfart hvordan alle barn, også barn som ikke kan alle språkene, får økt nysgjerrighet for flerspråklighet og språk generelt. Barn med flerspråklig bakgrunn viser oss en tydelig stolthet. Etter hver eneste opplesning kommer barn og voksne til oss og lurer på om boka kommer på flere parallellspråk enn arabisk og somali. Behovet er stort.

Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Nå har Leser søker bok fått støtte fra Sparebankstiftelsen til utgivelse av to nye bøker på to nye språk. Vi er enormt glade for støtten fra Sparebankstiftelsen og gleder oss til fortsettelsen. Vi har nettopp vært i møte med Cappelen Damm om å fortsette det gode samarbeidet om utgivelsene. Akkurat nå undersøker vi hvilke språk det er størst behov å få dekket. Vi diskuterer hvordan vi skal få bøkene ut til dem som trenger dem mest. Vi diskuterer inkludering og glede, litteratur og formidling, demokrati og at alle barn som vokser opp skal få kjenne seg sett og verdifulle med all den kunnskapen, språkrikdommen og kulturrikdommen barna bringer inn i samfunnet vårt. Takk til Sparebankstiftelsen for tilliten. Vi gleder oss skikkelig til å jobbe videre med utviklingen av parallellspråklige bøker for barn!