Hopp til innhold

Krig og terror

For de fleste som bor i Norge, er krig er noe som foregår langt borte. Gjennom TV, radio og internett kan vi se ødelagte hus, tomme gater, skadde og mennesker på flukt. Kan dikt hjelpe oss å forstå hva krig og terror gjør med de menneskene som befinner seg midt i hendelsene?

Foto: Marwan Yassin

Refleksjoner:

1. Les diktet på side 74/75.
Minner diktet om en terrorhandling du kjenner til? 

2. Les diktet på side 40/41 og 58/59.
Hvordan ville det vært om byen din plutselig ble invadert av en terrorgruppe?
Hvordan tror du det er for dem som opplever det? 

3. Les diktene på side 10/11, 12/13 og 36/37.
«Du skulle ikke åpnet øynene», skriver forfatteren, og «Ikke se».
Hvorfor ber han seg selv om å ikke se?
Hvorfor tror dere forfatteren skriver «du» og ikke «jeg»?
Hvordan er det for mennesker i krig, kan de velge om de vil se det som skjer rundt seg? Kan vi velge?

Dialog: 

1. Når vi snakker om krig her i Norge, er det som oftest de politiske konfliktene eller tallene på drepte, skadde og flyktninger vi snakker mest om. Snakker vi for lite om psykiske skader som oppstår på grunn av krig eller terror? Hvordan kan vi snakke mer om det? 

2. Les diktene på side 28/29 og 44/45. 
Hvordan er det å lese disse to diktene sammen?
Hva skjer når krig og kriser blir en del av hverdagen din?

3. Poesi og terror vil av de fleste oppleves som motsetninger.
Men kan vi skrive dikt om terror – og er det viktig at det finnes dikt om disse temaene?

Flerspråklighet: 

Hva gjør det med deg å se og høre disse diktene på arabisk?


كيف تشعر او تتاثر عندما تسمع وتقراء القصائد باللغة العربية؟