Hopp til innhold

Flukt og minner

Den som flykter bærer med seg minner fra stedet og livet som ble forlatt; lyder, lukter, stemmer, sanger og væremåter. Å bære med seg minner fra et annet liv inn i en ny kultur og nye omgivelser, er en del av det å være flyktning. Minner er noe vi mennesker har felles. Hvordan kan dikt hjelpe oss å forstå hva minner betyr for et menneske som flykter?

Foto: Marwan Yassin

Refleksjoner:

1. Les diktet på side 64/65.
Hvilke farger, lukter og lyder beskrives i dette diktet?
Hvordan tror du det er å flykte?  

2. Les diktene på side 66/67 og 68/69.
Hvordan tror du det er å reise fra alle vennene dine, og komme til et land der du ikke kjenner noen?  

3. Les diktet på side 54/55.
Hva ville du ha savnet hvis du måtte flykte?

4. Les diktet på side 22/23.
Hvordan er det å leve med minnene om det som er borte?
Hvorfor tror du jeg-personen i diktet skriker: «Ta vare på deg selv» til slutt i diktet?

5. Les diktene på side 52/53, 58/59, 70/71 og sammenlikn det med diktet på s.106/107.
Hvilke bilder går igjen i diktene?
Hvordan forstår du det siste diktet etter å ha lest de tre første?

Dialog:

1. Les diktene på side 88/89 og 100/101.
Hva slags minner kan en by ha?
På hvilken måte ligger historien gjemt i gatene, husene, luktene og lydene vi har rundt oss?  

2. Les diktet på side 42/43.
Hvorfor sier jeg-personen i dette diktet at han kjeder seg?
Kan man flykte fra minnene sine?
Hvordan kan man leve med minnene på en god måte?

3. Lytt til podkasten Krysspunkt, episode 1: Krysskultur.
Hvordan er det å leve med flere ulike kulturer inni seg?
På hvilken måte kan det være positivt at mennesker fra ulike land og kulturer flytter på seg og møter hverandre?

Flerspråklighet:

Hvordan påvirker det minnene dine hvilket språk du har opplevd det på?
Hvilket språk drømmer du på? 

كيف تتاثر ذكرياتك باللغة التي عشتها بها؟
اي لغة تستخدم عندما تحلم؟