Hopp til innhold

Innsats for andre

-Vi er stadig på utkikk etter nytt og meningsfylt innhold til valgfaget «Innsats for andre». I valgfaget står brukermedvirkning høyt, og elevene ønsket selv å besøke eldre. Å kombinere besøk med lesing er nyttig både med tanke på valgfagets mål og elevenes utvikling, sier lærer ved Fagerborg ungdomsskole i Oslo, Ingvild Hansen Gunnes.

Valgfaget «Innsats for andre» skal gi elevene en praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. -Da vi oppdaget at Leser søker bok både gir relevante litteraturtips, kunnskap om hvordan elevene kan lese høyt for eldre og gode råd om hvordan vi oppretter kontakt med institusjonene, var det naturlig for oss å kaste oss på dette opplegget, sier Hansen Gunnes. Hun forteller videre at det er svært positivt at elevenes leseferdigheter ikke er i fokus her. Også elever med lav lesekompetanse kan føle mestring, ettersom det er dialogen, samtalene og tiden sammen som står sentralt.

Elevene får her muligheten til å utøve frivillig arbeid, utvikle sosial kompetanse, samtidig som elevene får lesetrening. Bøkene som brukes  er tilpasset eldre med demens og er tilrettelagt en utrent leser. Må man må med andre ord ikke være en god leser for å lykkes i dette oppdraget.

Her er det interaksjonen med mottaker og dialogen er viktig. Boka er kun verktøyet. Men for at alle parter skal få en vellykket opplevelse, krever det gode forberedelser. Elevene bør lese boken grundig og kjenne innholdet godt. Sosiale ferdigheter blir også trent ettersom en samtale og høytlesningstund kan ta mange uforutsette veier. Elevene må være åpne for nye retninger og impulser fra mottaker.

Hvordan sette i gang?

Finn litteratur

 • Bruk søketjenesten Boksøk.no til å finne bøker som egner seg å lese høyt for eldre. Her finner du også bøker som er utviklet for og tilpasset mennesker med demens.
 • Lån bøkene på ditt nærmeste folkebibliotek. Biblioteket kan være behjelpelige til å skaffe flere eksemplarer av samme bok.
 • Del klassen i grupper. Kanskje to og to kan lese høyt sammen, ikke alle er komfortable med å lese for ukjente alene.

Les høyt

 • Det er lurt at elevene kjenner den boka de skal lese høyt godt. Eleven bør kjenne innholdet for å være forberedt på tema og hvilke tanker boka kan vekke hos mottaker.
 • Kanskje eleven ikke skal lese fra boka, men heller bruke bildene som utgangspunkt for samtale?
 • Eleven trenger ikke lese hele boka fra perm til perm. Med godt forarbeid kan eleven velge avsnitt som hun vil lese høyt.
 • Skap rom for dialog og refleksjon. Elevene bør forberede punkter som kan brukes som utgangspunkt for samtale.
 • Finn flere høytlesingstips i håndboka «Å lese for andre»

 

Finn institusjon

 • Ditt nærmeste Bok til alle-bibliotek kan hjelpe deg å finne en institusjon du kan besøke. Biblioteket har kanskje allerede et samarbeid med en institusjon, som skolen kan kobles på?
 • Kommunikasjon mellom lærer og institusjon er viktig. Be institusjonen samle en gjeng med tilhørere som ikke er blant de sykeste. God kommunikasjon sørger også for at alle involverte er forberedt på hva som skal skje og når besøket kommer.

 

Å lese på institusjon

 • Forbered elvene på at den mentale tilstanden til tilhøreren kan variere
 • Samtaler kan ta mange veier. Forbered elvene på at besøket ikke alltid går som planlagt.
 • Elevene bør være nysgjerrige på den de skal lese for, uten at samtalen trenger å bli personlig.
 • Husk å ha med boka!

Valgfaget «Innsats for andre» gir elevene mulighet til:

 • Å få kunnskap om frivillig arbeid og om behov for frivillig innsats i eget lokalmiljø
 • Å planlegge, iverksette og sluttføre tiltak for mennesker som har behov for det
 • Å oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør
  Kilde: Udir.no

 

Skoler og elever  som ønsker å lese høyt for andre, kan bruke ressursene som er utviklet for leseombudene. Et leserombud er frivillige som leser høyt for andre som av ulike grunner ikke kan lese selv. Her er det også utviklet håndbøker som kan gi verdifulle tips på veien.