Hopp til innhold

Selma M. Yonus

Selma M. Yonus er journalist og forfatter. Hun kom til Norge i 2009  og var fribyforfatter i Stavanger i to år. Før det bodde hun i Mosul, og mange av diktene har krig og eksil som bakteppe.

Hun har skrevet den parallellspråklige diktsamlingen «Vuggesang for liten kriger» med støtte fra Leser søker bok.

Vuggesang for liten kriger

Diktsamlingen består av enkle, presise dikt inspirert av gamle irakiske vuggesanger. Diktene handler om den elskede som er død, om flukt, og om å leve med fraværet.

Parallell er en ny serie med tospeåklige diktbøker skrevet av poeter som bor i Norge, initiert av Leser søker bok og utgitt av Aschehoug forlag.
Dette er ikke vanlige gjendiktninger, men bøker  skrevet fram parallelt på poetens morsmål og norsk. Bak hver bok du leser står det et lag: poeten, minst en oversetter, noen ganger en tolk, en rådgiver fra Leser søker bok og redaktøren.

Arbeidet er todelt: Poetens skrivetid alene, og lagets samarbeid i verksteder. Poeten skriver diktene på sitt morsmål, diktene blir oversatt til norsk, diskutert og redigert i verkstedene. I disse samtalene oppklarer laget gjensidige kulturelle misforståelser og lar de to språkene  påvirke hverandre. Vi arbeider for at diktene skal uttrykke poetens tanker med samme styrke på begge språk.

Målgruppe: Litt å lese
Alder Voksen

Der språkene møtes, en artikkel i Klassekampen 12. april 2021