Hopp til innhold

«Ryddetid» på ukrainsk

Bildeboka «Ryddetid», skrevet og illustrert av Camilla Kuhn, er nylig kommet ut i ny parallellspråklig utgave på ukrainsk og norsk. Oversetter Iryna Sabor står for den ukrainske oversettelsen.

Daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig, sier hun er svært glad for at «Ryddetid» nå fins ute i ukrainsk språkdrakt.

–For Leser søker bok er det en overordnet målsetting å inkludere alle. Vi ønsker å nå ut til så mange lesere som mulig med gode bøker.

Historien i «Ryddetid» er enkel og morsom, og tar opp spørsmål om kjønnsroller på humoristisk måte. I boka lurer faren og sønnen i familien seg bort fra ryddeoppgavene hjemme, og drar til svømmehallen isteden. Boka passer godt for foreldre å lese sammen med barna, og brukes både på skoler, på lesestunder i bibliotek og på språkkafé.

Det er forlaget Cappelen Damm som står bak utgivelsen, i samarbeid med Leser søker bok. Med støtte fra Sparebankstiftelsen har «Ryddetid» så langt kommet ut i parallellspråklig utgave på arabisk-norsk, somali-norsk, tigrinja-norsk og polsk-norsk. Målet er å løfte flerspråklighet og gi enda flere barn gode litterære møter på tvers av kulturer og språk.

Mange tusen ukrainske flyktninger har kommet til Norge den siste tida som følge av Russlands invasjon i Ukraina. Samtidig som barna trenger gode bøker på sitt eget språk, kommer mange også til å lære norsk og bli integrert i det norske samfunnet.

–Nå vil vi jobbe for å spre «Ryddetid» på ukrainsk og norsk ut til barnehager, skoler og biblioteker over hele landet, samt mottak hvor ukrainske flyktninger er midlertidig bosatt, sier Monica Helvig.

Også den ukrainske ambassaden i Norge er glade for utgivelsen.

–Bøker på morsmålet er et grunnleggende element i livet til ukrainere som har blitt tvunget til å flykte fra krigen. Utgivelsen av tospråklige bøker for barn er også en vesentlig hjelp for å kunne tilpasse seg et nytt språk og en ny kulturell hverdag. Vi er overbevist om at små ukrainere kommer til å kose seg med å lese «Ryddetid», sier Iryna Riabchuk ved den ukrainske ambassaden.

Dette er aller første gang en tospråklig utgivelse på ukrainsk og norsk kommer ut i Norge. Den ukrainske ambassadøren uttrykker et håp om at utgivelsen vil inspirere andre forlag til å gjøre noe lignende.

Mange ukrainske barn har nylig opplevd stor dramatikk og utrygghet. Det gjør at tilgangen til bøker blir ekstra viktig.

–Det å sitte på fanget til mamma og lese en bok sammen på et språk man allerede kan, håper vi kan skape en opplevelse av trygghet midt i alt det nye og skremmende, sier rådgiver Hanna Bovim Bugge i Leser søker bok, som har jobbet med Ryddetid-serien siden 2018. Samtidig som barna får lese historien på sitt eget morsmål, får de også bli kjent med det nye språket som står på samme bokside. Bovim Bugge er opptatt av at den parallellspråklige bokserien bygger bro mellom de ulike språkene.

–Det har vært viktig for oss å inkludere ukranisk i denne flerspråklige satsningen. Vi håper å bidra til å gi enda flere barn glede over ulike språk og glede over litteraturen, sier hun.

NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) har utviklet nyttige ressurser for lærere og andre som gjennom sitt arbeid møter flyktninger eller asylsøkere fra Ukraina. For en fullstendig oversikt over tilgjengelige bøker på ukrainsk i Norge, kan man ta kontakt med Det flerspråklige bibliotek.