Hopp til innhold

«Ryddetid» løfter frem flerspråklighet

Barn og ungdom som vokser opp med flere språk, møter stort sett bare den norske delen av seg selv med det samme de går ut døra hjemme. Flerspråkligheten finnes i barna, men synes ikke i storsamfunnet. De parallellspråklige utgavene av «Ryddetid» gjør det lettere for biblioteket, barnehagen og skolen å løfte fram flerspråkligheten blant oss.

Bruk parallellspråklige bøker til å styrke og synliggjøre en språkkompetanse som kan komme samfunnet til gode. Barn, ungdom og voksne utvikler stolthet over å kunne flere språk samtidig som alle inviteres inn til å glede seg over historien.  

Bildeboka «Ryddetid» av Camilla Kuhn finnes nå i fire ulike parallellspråklige utgaver: arabisk/norsk, somali/norsk, polsk/norsk og tigrinja/norsk. «Ryddetid» er en bok i serien Leseløve fra Cappelen Damm, og var en populær bok også før den ble parallellspråklig. Nå som fire andre språk, sammen med norsk, forteller den samme historien åpnes boka for enda flere lesere. Tospråklige og flerspråklige barn og voksne inviteres inn. Majoriteten gir plass til minoriteten.

Dyktige formidlere og brobyggere

De fire parallellspråklige «Ryddetid»-bøkene er utgitt i et samarbeid mellom Leser søker bok og Cappelen Damm. Sparebankstiftelsen har støttet prosjektet. Bøkene på arabisk/norsk og somali/norsk kom ut i 2018, de to nyeste i 2021. Sherin A. Wahab har oversatt teksten til arabisk, Safia Abdi Haase står for oversettelsen til somali, Ewelinja Baj for den polske og Haile Bizen Abraha for oversettelsen til tigrinja. Alle fire er fantastiske formidlere og brobyggere mellom ulike mennesker. Inviter dem gjerne til en lesestund i biblioteket. De kan lese for både barn og voksne.

Valg av språk er gjort ut ifra en nøye vurdering av behov etter samtaler med Det flerspråklige bibliotek og NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). Det flerspråklige bibliotek forteller at det finnes en god del bøker for barn på polsk, men nesten ikke en eneste på tigrinja, som er ett av de språkene som snakkes i både Eritrea og Etiopia. 

Safia Abdi Haase, oversetter til somali og Sherin A. Wahab, oversetter til arabisk (Foto: Nikolaj Blegvad)
Oversetter til polsk, Ewelina Baj (foto: Daria Pilazy) og Haila Bizen Abraha, oversetter til tigrinja.

Også for eldre lesere

Etter at de to første bøkene kom ut i 2018, ble de prøvd ut på ungdommer og voksne i tillegg til barn. Det viste seg fort at disse bøkene også egner seg til eldre lesere som er helt nye i Norge. Historien er lett å lese, men ikke barnslig, og tar opp universelle temaer som kjønnsroller, rydding og likestilling med en morsom vri. Problemet med å anbefale bøkene for eldre lesere, var Leseløve-logoen på forsiden av boka og reklamene for andre Leseløver inne i boka. Dette var markører som gjorde det tydelig at bøkene var ment for små barn. 

Da Cappelen Damm og Leser søker bok inngikk samarbeid om to nye utgaver, fikk bøkene derfor nytt design. 

Utgavene på tigrinja/norsk og polsk/norsk har fått nytt design der bøkene framstår som mindre barnslige. Disse bøkene har også presentasjon av oversettere og en tekst om parallellspråklige bøker.

Utnytt flerspråkligheten 

«Ryddetid» egner seg godt til høytlesning, gjerne på flere språk! Ved å oppmuntre foreldre eller flerspråklig personale til å lese på arabisk, somali, polsk eller tigrinja, får barna både en unik og morsom leseropplevelse og et møte med flere språk. Et slikt samarbeid mellom foreldre og barnehagen, skolen eller biblioteket styrker foreldrekontakten på en positiv måte.

I og med at «Ryddetid» er en morsom historie, som samtidig tar opp et tema som er aktuelt i alle hjem og barnehager, nemlig rydding, egner bøkene seg også til tematisk lek. Tegningene gjør teksten lettere å forstå, og bidrar samtidig med ekstra informasjon til leseren som kan være morsomt å utforske sammen. Hvilke plagg er det som henger på badet før mamma går inn, og som mangler når hun kommer ut igjen med bagen? Hva er forskjellen mellom gutter og jenter, egentlig? Og kanskje barna kan hjelpe til å telle: Hvor mange garderobeskap er det inne i guttegarderoben på svømmehallen? Kan vi telle sammen, på mange ulike språk? 

Tips til flerspråklig høytlesning: 

 • Inviter en barnehage til høytlesning på biblioteket .
 • Bruk ressursene i lokalmiljøet: Er det ansatte, foreldre eller andre som kan flere språk? 
 • Vis gjerne bildene på en storskjerm mens dere leser. 
 • Har dere flere bøker på andre språk? Bruk anledningen til å løfte fram flerspråklighet i biblioteket! Be gjerne Det flerspråklige bibliotek om hjelp til å finne bøker. 
Lesestund på norsk og somali i barnehage

Mor/far og barn 

De fire parallellspråklige «Ryddetid»-bøkene passer godt når flerspråklige foreldre vil lese sammen med barna sine. 

Utfordringen til mange av barna som vokser opp i flerspråklige hjem, kan være at barnet fort blir mye flinkere i norsk enn mamma og pappa. Dette er en utfordring både for foreldrene og barna. Barna kan i tillegg oppleve at det blir et språklig og kulturelt skille mellom det de møter hjemme, og det samfunnet de møter gjennom barnehagen og skolen. I de parallellspråklige bøkene finnes begge språkene der, side ved side. 

Å lese en bok sammen på mamma eller pappas fang, er ikke bare en viktig trygghetsskapende opplevelse i et barns oppvekst. Når mamma og pappa leser sammen med deg, dannes også en grunnleggende erfaring hos barnet om at det å lese bøker, kan være noe fint. Noe som mamma og pappa aksepterer og anerkjenner. Når bøkene i tillegg er parallellspråklige, kan barna få en opplevelse av at de ulike språklige virkelighetene de opererer i kan møtes. I en og samme bok, på mamma eller pappas fang. Slik styrkes brobyggerkompetansen både i og rundt barnet.  

Som bibliotekar kan du legge til rette for gode lesestunder for mor/far og barn ved å: 

 • Gjøre bøkene synlige i biblioteket.
 • Sette bøkene i nærheten av sofaer, puter eller hyggelige rom og steder i biblioteket der det passer for barn og voksen å sette seg ned sammen.
 • Lage plakater på flere språk som forteller at her er det bøker som barn og voksne kan lese sammen.
 • Lage plakater med enkle tips til det å lese sammen. 
(Foto: Nikolaj Blegvad)

Språkkafe 

Språkkafe er et fantastisk møtested for nye og «gamle» nordmenn, der språket kan utforskes sammen. Vi i Leser søker bok har sett at parallellspråklig «Ryddetid» også egner seg for ungdom og voksne så lenge de presenteres på riktig måte. Det universelle temaet, de korte setningene og kombinasjonen av humor og alvor, gjør at bøkene egner seg godt til ungdom og voksne som er i startfasen av å lære å lese og snakke norsk. Bøkene kan leses høyt sammen på flere språk, og brukes som utgangspunkt for å snakke sammen. 

Tips: 

 • Utnytt flerspråkligheten i (det digitale eller fysiske) rommet. Hvem kan hvilke språk? Bruk bøkene som utgangspunkt for samtaler og utveksling av ord på enda flere språk enn de som finnes i bøkene. Hva heter «rydde» på tamilsk? Hva heter «jente» på dari? 
 • Utforsk bøkene sammen ved å diskutere både teksten og bildene. Hva handler denne boka om? Hvilke følelser og tanker kommer fram i bildene? Skap et trygt rom der alle tanker og assosiasjoner er med på å fylle ut bildet. Det finnes ikke riktige eller gale svar i litteraturen. 
 • Les høyt sammen! La gjerne de ulike deltagerne lese den samme teksten flere ganger. Skap en atmosfære der det er lov å prøve seg fram og øve opp forholdet mellom ord, tekst og uttale. 
 • Bruk gjerne bøkene som utgangspunkt for å snakke om rydding, likestilling og kjønn på en inviterende, ufarliggjørende måte. Hva er likheten og forskjellene mellom de ulike kulturene? Ha det gøy med boka og med temaet.