Hopp til innhold

Parallellspråklige bøker på digital språkkafé

Konkrete tips til deg som vil bruke parallellspråklige bøker til dialogisk lesing i språkkafé. Dialogisk lesning er en metode der deltagerne leser teksten høyt for hverandre, og snakker sammen om det som blir lest.

Parallellspråklige bøker

Parallellspråklige bøker er bøker der samme tekst står på to språk side ved side gjennom en hel bok. De to bøkene «Vuggesang for liten kriger» og «Lukta av svart» er parallellspråklige bøker som er utviklet via dialogisk metode. Det vil si at tekstene, i tillegg til å trykkes side ved side, også er jobbet fram på to språk samtidig i dialog mellom forfatter, oversetter, rådgiver og redaktør. 

Digital språkkafe med litteratur

Digital språkkafe med litteratur er en digital møteplass for voksne mennesker som vil øve seg på å snakke norsk. Språkkafeen foregår på Teams, Whereby,  Zoom eller lignende plattformer. Deltagerne sitter i hvert sitt rom foran hver sin skjerm på ulike steder i landet, men møtes i et felles digitalt rom der alle kan se hverandre. Språkkafeen bruker litteratur som utgangspunkt for å snakke norsk sammen. Boksiden deles på skjermen slik at alle kan se den samme teksten samtidig. 

(Foto: Nikolaj Blegvad)

Dialogisk lesning

Dialogisk lesning er en metode der deltagerne leser teksten høyt for hverandre, og snakker sammen om det som blir lest. Bøkene ses på som et kunstobjekt som deltagerne ser på sammen, det vil si at omslag, design og eventuelle illustrasjoner også tas med inn i dialogen. Rollen til arrangøren er å veilede tilhørerne gjennom boka ved å stille åpne spørsmål både til boka og til teksten. Teksten leses høyt av både arrangøren og deltagerne etter tur. Samtalen er fri, og det legges vekt på utforskende dialog. Alle mulige assosiasjoner, meninger og tanker er velkomne, og bidrar til å gi de litterære tekstene, og dialogen som springer ut av dem, mening. 

(Foto: Nikolaj: Blegvad)

Tips til dialogisk lesing av parallellspråklige bøker 

  1. Bruk tid på å ønske deltagerne velkomne inn i det digitale rommet. Ta gjerne en runde der alle får muligheten til å presentere seg selv med navn og hvor mange språk de kan, for eksempel. 
  2. Fortell hvilken bok dere skal lese, at boka er parallellspråklig, og hvilke språk boka er på. 
  3. Del boka på skjermen, slik at alle ser den samme teksten samtidig. Begynn med forsiden. Les tittelen til boka på norsk. Dersom noen på språkkafeen kan det andre språket, kan du be dem lese tittelen på parallellspråket. Spør deltakere om noen vil lese tittelen på norsk en gang til. 
  4. Diskuter tittelen. Hva betyr den? Hva slags tanker og assosiasjoner får deltagerne? Hva forteller tittelen om boka? Hva tror vi boka handler om? 
  5. Spør deltagerne om designet på forsiden. Har forsiden en illustrasjon? Et bilde? Hvilke farger er brukt? Hvilke skrifttyper (stort og kraftig eller lite og forsiktig)? Hva slags tanker og emosjoner vekker forsiden, og hva forteller forsiden oss om hva boka handler om? 
  6. Nå kan du vise fram den første teksten du har valgt. Hva det gjør med oss å se den samme teksten på to språk ved siden av hverandre? Du som arrangør kan lese teksten på norsk først. Les sakte. Etterpå kan du be en deltager lese på det andre språket. Hvis ingen kan det andre språket, kan du be en av deltagerne om å lese teksten på norsk en gang til. 
  7. Etter lesingen kan du spørre deltagerne om det er noen ord de ikke forstår. Forklar ordet, og snakk om det. Vær utforskende. Forsøk å finne ut hvordan ordet brukes sammen med deltakere. Sett det gjerne inn i nye sammenhenger. Vær assosiative sammen. Spør gjerne deltagerne om de kan si det samme ordet på sitt språk. 
  8. Nå kan dere begynne å snakke om selve teksten. Hva betyr den? Hva slags tanker og assosiasjoner vekker den? Spør om flere av deltagerne har lyst til å lese. Det kan være ekstra fint lese teksten sammen på nytt etter å ha snakket om den. Snakk om ordene og teksten og les den gjerne på nytt. Legg opp til at alle skal lese i løpet av språkkafeen. 
  9. Vær bevisst på at du som arrangør skaper et trygt rom. Trekk deltagere som ikke sier så mye inn i samtalen ved å spørre dem direkte. Vær åpen og inkluderende. Det er også viktig å rose underveis. Lag et trygt rom der det er lov til å prøve og feile. Ingen trenger å lese perfekt. Legg vekt på at alle tanker og meninger er velkomne, og bidrar til å fylle ut teksten. 
  10. Til slutt kan du spørre deltagerne hva de synes om boka. Har de lyst til å lese mer? Kanskje vil de lese hele boka hjemme? Fortell at boka finnes på biblioteket. Gå gjerne tilbake til forsiden slik at deltagerne kan notere tittelen på boka og navnet på forfatteren.