Leseombud

Et leseombud er en person som leser høyt for andre som ikke kan lese selv.
Et leseombud er en historieforteller og en gledesspreder, et lyspunkt i hverdagen.

Vil du bli leseombud? På ditt nærmeste Bok til alle-bibliotek kan du få hjelp til å komme i gang.

Ønsker du deg et leseombud? Ta kontakt med ditt nærmeste Bok til alle-bibliotek.

Finn ditt nærmeste Bok til alle-bibliotek her.

 

 

Rundt om i landet finnes det over tusen frivillige som leser for folk som ikke kan lese selv,
eller som ønsker noen å prate med.For mange av dem er leseombudet ukas høydepunkt.

Vi trenger flere leseombud som kan lese høyt for eldre, svaksynte, mennesker med utviklingshemming eller demens eller andre som trenger å høre en vennlig stemme i hverdagen.

Hvordan blir jeg leseombud?

For å bli leseombud kan du melde deg til tjeneste hos et Bok til alle-bibliotek. De fleste leseombud leser på institusjoner som bo- og rehabiliteringshjem, eldresenter eller bibliotek. Noen leser i private hjem. Andre leser i fengsler gjennom visitor-tjenesten til Røde Kors.

På Bok til alle-biblioteket vil du få informasjon og hjelp til å finne et passende sted å lese.

Hvem kan bli leseombud?

Alle som kan lese høyt kan bli leseombud. Kan du lese på et annet språk enn norsk, er det supert.
Leseombudene kan være frivillige, eller ansatte på arbeidsplassen eller i boligen til målgruppen.

Hvem trenger leseombud?

Mange mennesker mister synet på sine gamle dager, de ønsker seg gjerne høytlesning. Mennesker med utviklingshemming har ofte svake leseferdigheter, men et leseombud kan bidra til både økt interesse for bøker og bedre ordforråd. Nye nordmenn trenger en arena hvor de kan høre og snakke norsk. Høytlesning er en ypperlig måte å bli kjent med et nytt språk på. Også andre mennesker kan ha stor glede og nytte av et leseombud, for eksempel mennesker med demens, afasi, psykiske lidelser eller konsentrasjonsvansker.

Ønsker du deg et leseombud?

Ta kontakt med ditt lokale Bok til alle-bibliotek hvis du ønsker deg et leseombud.

Organisering av lesestundene

Det er en fordel å lese regelmessig, helst en gang i uka på fast tidspunkt. Hvis det er for ofte for deg, kan du slå deg sammen med en annen, slik at hver av dere leser en gang annehver uke.

Det kan ta tid å etablere en gruppe som fungerer godt, og det bør ikke være for mange i gruppen. Kommer du utenfra som frivillig leseombud, vil en aktivitør eller frivillighetsleder ved avdelingen kunne veilede deg. Biblioteket skal også bistå med å få på plass et samarbeid med institusjonen.

Et sosialt nettverk

Som leseombud er du med i et stort nettverk. Bok til alle-bibliotekene arrangerer møter for leseombudene 2-6 ganger i året. Der kan leseombudene møtes og inspirere hverandre. Det er både nyttig og givende å utveksle erfaringer og lesetips. Hvordan fungerer lesestundene? Hva har du lest? Hvordan har du lest? Har du møtt vanskeligheter?

Leseombudene blir invitert til årlige inspirasjonssamlinger i regi av Leser søker bok og fylkesbibliotekene. Samlingene gir faglig påfyll og en fin mulighet til å treffe leseombud fra nabokommuner. Temaer på samlingene kan for eksempel være stemmebruk, høytlesing og fortellerteknikk. Ofte inviteres en forfatter eller en fagperson til å holde foredrag.

Les NRKs reportasje om leseombudet Reidun på omsorgssenteret i Ålesund.