Hopp til innhold

Leseombud

Leseombud er frivillige som leser høyt for dem som ikke kan lese selv. Men det å være et leseombud er også så mye mer. Du er en historieforteller og gledesspreder, et lyspunkt i hverdagen og en som tar med lytteren ut i verden. Over tusen leseombud er tilknyttet våre samarbeidsbibliotek.

Alle som leser høyt kan bli leseombud. Kan du lese på et annet språk enn norsk, er det supert. Leseombudene kan være frivillige, eller ansatte som leser for beboere på arbeidsplassen sin.

Leseombudene blir invitert til årlige inspirasjonssamlinger i regi av Leser søker bok og fylkesbibliotekene. Samlingene gir faglig påfyll og er en fin mulighet til å treffe leseombud fra andre kommuner. Temaer fra samlingene kan for eksempel være stemmebruk, høytlesing og fortellerteknikk. Ofte inviteres forfattere elle fagpersoner til å holde foredrag.

Kontakt ditt Bok til alle-bibliotek hvis du vil bli leseombud. De fleste leser på institusjoner som bo- og rehabiliteringshjem, eldresentre eller bibliotek. Noen leser i private hjem, og noen leser i fengsler gjennom visitor-tjenesten til Røde Kors. På Bok til alle-biblioteket får du mer informasjon og hjelp til å finne et passende sted å lese.

Les artikkelen «Vil du bli Leseombud?».

Bli leseombud