Hopp til innhold

Formidle Bærekraftsbiblioteket?

Er du forfatter eller formidler og ønsker å lage et formidlingsopplegg knyttet til Bærekraftsbiblioteket? Nå utlyser Forfattersentrum flere stipender à 10.000 kroner for utvikling av DKS-produksjoner innen litteratur.

Forfattersentrum ønsker å utvikle flere formidlingsopplegg for å gjøre Bærekraftsbiblioteket mer synlig og fremtidsrettet. Målet er å utvikle DKS-produksjoner som knyttes til bærekraftsmålene. Ressursene som er utviklet i tilknytning til Bærekraftsbiblioteket kan benyttes i produksjonen og i videre arbeid på skolene.

Stipendene vil gå til forfattere og formidlere som ønsker å bidra til utvikling av produksjoner for litteraturformidling. Dette kan være forfattere av bøker i Bærekraftsbiblioteket, men det åpnes også for forfattere og formidlere som på selvstendig grunnlag ønsker å bidra til utviklingen av formidlingsopplegg. Prosjektene skal åpne Bærekraftsbiblioteket for leserne og publikum.

Bærekraftsbiblioteket er en norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club, og er tilpasset barn i alderen 6-12 år. Det består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.  Bærekraftsbiblioteket bor på FN-sambandets undervisningssider, og i Norge er sekretariatet tilknyttet Norsk barnebokinstitutt.

Samarbeidsparter er Norsk Forfattersentrum, Norsk barnebokinstitutt, Kulturtanken, Leser søker bok, Foreningen !les og DKS Innlandet.

Søknadsfristen er fredag 5. mars

Søknadsskjema finner du på Forfattersentrum sine sider.