Forside

Leser søker bok er en forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker

Les mer om oss

15 år med litteratur for alle! Vi feirer med jubileumskonferanser rundt i landet. 4.SEPTEMBER er turen kommet til Bergen! Med fagkonferansen ønsker vi å feire, gi fine opplevelser og faglig påfyll til våre gode samarbeidspartnere og venner! Med konferansen vil vi inspirere flere til å jobbe for et kulturelt demokrati.

Monica Helvig til Leser søker bok! Monica Helvig overtar som daglig leder etter Liv Gulbrandsen i foreningens jubileumsår. «Helvig har et sterkt nettverk blant forfattere, i biblioteksektoren, i forlagsbransjen og blant samarbeidsorganisasjonene våre. Hun har virkelig kapasitet til å utvikle Leser søker bok videre!» sier styreleder Øyvind Engh. Helvig er…

Leser søker boks sitt årsmøte 2018 avholdes på Litteraturhuset 23. mai kl. 14.00. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være meddelt skriftlig til foreningens styre ved daglig leder senest fire uker før.

Daglig leder skal lede høyt kompetente medarbeidere i en forening som har viktige oppgaver i det litterære feltet. I tillegg til bokutvikling og formidling samarbeider Leser søker bok tett med andre organisasjoner og institusjoner i feltet. Lederen må kunne lage korte og langsiktige planer for foreningens arbeid, samt kunne påvirke…

Tips til forlag og forfattere