Hopp til innhold

Tilhørighet

Å miste et hjem eller den man elsker, kan føre til tap av mening. Hvordan leve videre når alt er ukjent og nytt? Hvordan leve videre når den du ønsket å dele livet med, er borte? Mange som flykter, føler seg fremmede i det nye landet. Men det finnes også mange andre måter å føle seg fremmed på. Hvordan kan vi lage et samfunn der ulike mennesker med ulike erfaringer føler seg hjemme?

Refleksjoner:

1. Les diktet på side 22/23.
Hva forteller dette diktet om å høre til?
Hvordan kan ulike mennesker finne sammen?

2. Les diktene på side 52/53 og 110/111.
Hva betyr det for «jeg»-personen i diktene at han hun elsker, ikke finnes i det nye landet?
Hvordan får hun fram forholdet mellom avstand og sorg i disse diktene?  

3. Les diktene på s.110/111 og 116/117.
Dette er de to eneste diktene i samlingen der landene Irak og Norge nevnes med navn.
Hvilken effekt har det i diktene at landene nevnes?
Hvilke typer sorg uttrykker disse to diktene?

4. Les diktene på s.114/115 og 116/117.
Dette er de to siste diktene i samlingen.
Hva får disse diktene deg til å tenke og føle?

Hvilken effekt har det at det nest-siste diktet slutter med ordene «meg selv», og det aller siste diktet slutter med ordet «deg»?

Dialog:

1. Les diktene på side 20/21 og 24/25.
Finnes det forskjellige typer tilhørighet?
Kan man ha tilhørighet til en tanke, et sted eller et menneske?

2. Diskuter:
Hva er et hjem?
Hva er et hjem for deg?
Hvis du flytter til et annet land, hva er hjemme da?

3. Diskuter:
Du står på bussen og hører en person snakke veldig høyt i telefonen på et språk du ikke kan. Hvordan reagerer du?

Flerspråklighet:

Hvilket språk får deg til å føle deg mest hjemme?

اي لغة تجعلك تشعر بانك في وطنك اكثر؟