Hopp til innhold

Språk

Ved hjelp av språket kan vi tenke, diskutere, skrive og dele historier. Gjennom språk kan vi også bearbeide opplevelser og følelser. I litteraturen bruker vi språket på en annen måte enn til vanlig. I et dikt betyr hvert eneste ord og hver eneste setning noe. Kan dikt hjelpe oss å utforske tanker og følelser det ikke er så lett å sette ord på til vanlig?

Refleksjoner:

1. Les diktet på side 72/73.
Hva tror du forfatteren følte da hun skrev dette diktet?
Hva tenker du er forskjellen på å skrive om og å skrive til?  

2. Les diktet på side 48/49.
Hvordan kjennes det for dem som overlever kriger og andre tragedier?
Hvordan får forfatteren Selma M. Yonus fram hvordan hun reagerer i denne diktsamlingen?  

3. Les diktene på side 60/61, 62/63 og 64/65.
Finnes det alternative måter å krige på?
Hvorfor tror du ytringsfriheten er truet i mange land?
Kan ord være farlige?  

4. Les diktene på side 106/107 og 108/109.
Hvordan kan dikt uttrykke sorg og tap?
Ville du selv ha valgt å skrive for å bearbeide følelsene dine?

Dialog:

1. Les intervjuet Dikt som møtes på midten
I intervjuet forteller Yonus at hun først postet diktene på en slik måte at ingen kunne se dem.
Ville du selv ha skrevet tekster som ingen leser?  

2. Lytt til podcasten Krysspunkt, episode 3: Språk 
Hvordan kan språket hjelpe oss til å forstå oss selv?
Hvordan kan ulike mennesker bruke språket til å dele ulike erfaringer og få fram hva som er viktig for oss?

Flerspråklighet: 

Hva betyr det for deg at diktene i denne samlingen står side ved side på to språk?  

ماذا يعني لك ان القصائد في هذا الكتاب مكتوبة جنب لي جنب بلغتين مختلفتان؟