Hopp til innhold

Grenser

I «Vuggesang for liten kriger» kan vi blant annet lese om grensen mellom ulike land, mellom fortid og framtid og mellom forventninger og skuffelser. Å lære seg å sette sine egne grenser, og si fra hvor grensen går for deg, er viktig for å ha det godt med både seg selv og andre. Hvordan kan vi leve godt med mennesker som lager andre grenser og skillelinjer enn oss selv? Hvordan kan den som har mistet, leve videre når verden må tegnes opp på nytt?

Refleksjoner:

1. Les diktene på side 42/43 og 44/45.
Hva er forskjellen på indre og ytre grenser i disse to diktene?
Hva vil det si å krysse en grense? 

2. Les diktet på side 36/37.
Hvordan tolker du dette diktet?
Hva menes med «lag for lag»?
Hvor sier dette diktet om grensen mellom liv og død?  

3. Les diktet på side 14/15.
Hvor går grensen mellom nåtid og fortid?
Hvordan knyttes tid og grensen mellom liv og død i dette diktet?

Dialog:

1. Les diktet på side 88/89.
Hvor går grensen mellom det du kan kreve av andre – og av deg selv?
Hva er sorg for deg? 

2. Les diktet på side 66/67.
Hvordan toker du dette diktet?
Velger menn krig? Kan en kvinne begjære en annen?
Tror du dette diktet vil tolkes og oppleves ulikt i ulike land og ulike kulturer?
Hva må en oversetter tenke på når et dikt skal oversettes fra en kulturell virkelighet til en annen?

Flerspråklighet: 

Hva er forskjellen mellom landegrenser og språklige skillelinjer mellom ulike mennesker? 

ما الفرق بين الحدود بين البلدان والفروقات اللغوية بين الناس الناطقين بلغات مختلفة؟