Hopp til innhold

Tradisjon

Vi er alle vokst opp med et sett tradisjoner, uansett kulturbakgrunn. Noen tradisjoner skaper en følelse av tilhørighet, røtter og mening, mens andre tradisjoner kan låse og begrense oss.

Tradisjoner former oss som mennesker og oppfatningen vi har av oss selv.  Måten man skriver dikt på, er også gjerne formet av lange tradisjoner. Hvordan kan dikt bære i seg og speile kulturelle tradisjoner, men også formidle brudd med tradisjonen?

Diktet «Stemmen din er illegal ...», lest av Fatemeh Ekhtesari

Refleksjoner

1. Les diktene på s. 46-48/47-49.
Diktet er skrevet på formen «ghazal», og den norske gjendiktningen forsøker å fange rimet og rytmen i det persiske orginaldiktet.
Hvordan synes du det er å lese et dikt på rim?

Selv om diktet er på rim, bryter innholdet i diktet med den klassiske ghazalen der mannen hyller kvinnen. Hvordan?
Hva får diktet deg til å tenke og føle?

2. Les diktet på s. 96/97.
På hvilken måte bidrar språket vi bruker til at vi tenker forskjellig på kvinne og mann?
Hvorfor knyttes for eksempel «løve» til en mann, og «struts» til en kvinne?
Er denne måten å tenke på, tradisjonell på tvers av ulike språk og kulturer?

Dialog

1. Les diktet på s. 38-40/39-41.
Hvordan definerer Fatemeh Ekhterasi seg selv i dette diktet?
Å skrive inn sitt eget navn, er en typisk del av tradisjonen til diktformen «gahzal» ?
Hva tenker dere om at hun har brukt sitt eget navn på slutten?
Føyer hun seg inn i tradisjonen, bryter hun med den, eller gjør hun begge deler?

Hvor fri kan individet være, når vi lever i et samfunn fullt av tradisjoner?
Er det nødvendig å bryte med tradisjoner eller samfunnets forventninger, for å bli en selvstendig voksen?

2. Les diktet på s. 26-28/27-29.
Hva sier dette diktet om hvordan det er å vokse opp som kvinne i Iran?
Hva synes dere om at diktet er på rim?
Hvis du skulle bryte med en tradisjon du har vokst opp med, hvilken «tradisjon» ville det være?
Tror du det ville være vanskelig?

Flerspråklighet

Bør et dikt som er skrevet på rim på originalspråket, også skrives på rim når det oversettes til et annet språk? Hvorfor / hvorfor ikke?

سنت

آیا بهتر است که شعر فارسی قافیه دار، با قافیه به نروژی ترجمه بشود یا نه؟ نظر شما چیست؟