Hopp til innhold

Slik gjør du det – tips til deg som er bibliotekar

Hvordan hjelpe elever og lærere til å finne veien inn i Krysspunkt? Du kan være den viktige brobyggeren mellom skolen og litteraturen.

Som bibliotekar er det mange ting du kan gjøre for å inspirere og engasjere lærere og elever til å finne nye bøker og stimulere til leselyst!

Først og fremst kan du hjelpe lærere å finne fram bøkene som brukes i Krysspunkt, nemlig bøkene i diktserien Parallell. Bøkene er kjøpt inn av Kulturrådet. Dersom dere er et Bok til alle-bibliotek, får dere bøkene tilsendt i bokpakkene fra Leser søker bok. Følg også med på hvilke nye bøker i serien som kommer. Det tar litt tid fra bøkene kommer ut til de legges ut med ressurser i Krysspunkt.

Du som arbeider i biblioteket har en umiddelbar nærhet til og kunnskap om nye, aktuelle bøker som de fleste lærere ennå ikke har rukket å gjøre seg kjent med. Her kan du være en viktig pådriver og brobygger mellom skolen og litteraturen! Om du har fått kjennskap til Krysspunkt og tror at dette kan være interessant for klasser på nærskolene omkring, har du en viktig rolle i å informere lærere om at Krysspunkt fins, hva slags type leselystprosjekt det er og hvordan det kan brukes.

Som bibliotekar kan du ta initiativ til et fruktbart samarbeid mellom skole og bibliotek. Du kan skaffe til veie de parallellspråklige bøkene lærerne trenger inn i undervisningen, og sørge for å låne inn flere eksemplar av samme bok til bruk i skoleklassene dersom det er behov for det. Om det er rift om bøkene, eller klassene ønsker å jobbe med diktene i en lengre periode enn låneperioden, er det også anledning til å kopiere fra diktsamlingene, inntil 15% av bokas innhold, i henhold til Kopinors regelverk.

For å sette diktsamlingene fra Parallell-serien i en større kontekst, kan det også være aktuelt å finne fram og tilby

  • annen relevant faglitteratur, med for eksempel

 – områdekunnskap om landene og områdene diktsamlingene springer ut fra

– sakprosa som belyser aktuelle konflikter og andre hendelser som diktene knytter an til

– bøker som belyser aktuell kunst og litteratur, kulturarv og språk

– faglitteratur, biografier og annen litteratur som belyser temaer som blir løftet frem under hver enkelt bok i Krysspunkt, som for eksempel tradisjoner, opprør, traumer og flukt.

  • annen relevant litteratur på flere språk – gjerne språk som brukes av de ulike elevene i den aktuelle klassen, slik at de opplever å være representert og finne noe de kan kjenne seg igjen i
  • annen relevant poesi, for eksempel fra samme geografiske områder, språkbakgrunn eller med lignende tematikk som diktsamlingene i Krysspunkt
  • bøker på flere språk gjennom Det flerspråklige bibliotek

Krysspunkt gir en inngang til å snakke med elever om temaer som ved første øyekast kan virke tøffe og utfordrende – som krig, flukt, identitet og tilhørighet. Med relevant litteratur som støtte og verktøy, kan denne dialogen bli enklere. Kunnskap basert på gode kilder gir elevene – og også lærerne deres – økt innsikt, trygghet og mestring.

Derfor blir din rolle som bibliotekar viktig. Du kan finne fram og peke på eksempler på relevant litteratur som klassene kan ta med seg videre inn i prosjektet og dialogen om disse temaene. Vi tror på at ungdom ønsker å snakke om disse temaene – og at de vokser på å erfare at de blir tatt på alvor. Om du kjenner deg usikker, kan denne artikkelen om hvordan snakke om komplekse temaer, være god å lene seg på.

Dersom skoleklasser som jobber med Krysspunkt skal besøke biblioteket underveis i prosjektperioden, er dette en gyllen anledning til å lage en aktuell utstilling med relevante bøker. Slik vil elevene oppdage flere ulike innganger til temaene og språkene som Krysspunkt åpner for å lære mer om.

Om klassene er på utkikk etter andre diktsamlinger som er tilgjengelige å lese, kan du gjerne tipse lærere og elever om å bruke Boksøk.no for å finne gode forslag til bøker.

Et annet tips er å undersøke mulighetene for å invitere til forfatterbesøk. Dette kan dere gjøre i samarbeid med skolen, slik at dere kan dele på utgiftene. Forfatterne bak diktsamlingene i Parallell kan kontaktes via Norsk Forfattersentrum, eller dere kan forhøre dere med rådgivere i Leser søker bok og få tips og innspill.

Ta kontakt for spørsmål

Hanna Bovim Bugge

Rådgiver

Hanna arbeider med å utvikle bøker i samarbeid med forfattere, illustratører og forleggere. Hun arbeider også med å utvikle leselystprosjekter for skole og voksenopplæring.

489 95 892