Hopp til innhold

Om poesi

Hvordan bruke poesi i klasserommet? Her får du tips som kan bidra til å ufarliggjøre dikt i undervisningen. Å skrive og lese poesi kan åpne et rom å møtes i.  Her kan vi utveksle vesentlige erfaringer og følelser, og bruke et annet språk enn hverdagsspråket.

Det poetiske språket er konsentrert og kunstnerisk bearbeida og bruker ofte konkrete situasjoner og detaljer som utgangspunkt. Den som leser kan tydelig se for seg og kjenne seg igjen. Diktene stimulerer hele sanseapparatet og kan åpne for syn, lukter, lyder og sanseerfaringer som er universelle.

Diktsamlingene i serien «Parallell» forteller scener og situasjoner fra krig, flukt og eksil. Hverdagsliv som invaderes av noe fremmed, ukjent og skremmende. Det nære og kjente forskyves. Disse erfaringene kan åpne for spørsmål som: Hva innebærer det å høre til? Hva gjør det med et menneske å måtte forlate hjemmet sitt, å miste noen man er glad i? Disse erfaringene får et annet språk gjennom dikt enn de ville få gjennom en sakprosabok, en avisartikkel eller en nyhetsreportasje på tv. 

Å lese dikt kan åpne for sterke følelser

Det kan være nødvendig å snakke om det en har lest for å bearbeide inntrykkene. Diktene åpner et mulighetsrom, et sted å snakke sammen, om ting som kan være vanskelig å snakke om. For mange kan det kjennes lettere å snakke om eksistensielle og følsomme temaer med utgangspunkt i en film, et fotografi eller et dikt, enn å utlevere sine egne private erfaringer. Diktet kan fungere som en slags beskyttelse, men likevel en måte å nærme seg noe vanskelig på. 

Mange synes dikt virker vanskelig å forstå, og er litt redde for å åpne ei samling dikt. Lærere kan også kjenne seg usikre overfor diktsjangeren, og støtter seg tungt til etablerte begreper som tema, motiv og virkemidler. 

Bruk deg selv

Begynn heller med å lese eller lytte til diktene, og åpne opp for frie assosiasjoner. Alle som leser skal få nærme seg ved å bruke seg selv: Hva tenker du at dette diktet handler om? Hva får det deg til å føle? Ofte kan man ha lest teksten på helt ulik måte, og vil være uenig om hva teksten prøver å si. Samtalen som oppstår rundt diktene er viktigere enn å finne det rette «svaret».

Tenk på en diktsamling som en liten, kompakt roman. Det gir ofte mening å lese flere dikt etter hverandre, og forholde seg til diktsamlingen som en helhetlig fortelling. Ved å lese diktene i sammenheng, eller krysslese dikt fra ulike bøker, kan ny forståelse og innsikt oppstå. 

Å lese dikt sammen i skolen er en fruktbar måte å koble sammen flere fag og måter å bruke hele mennesket som ressurs. Her kan elevene knytte opp sine ulike språkressurser, samt kulturell og geografisk bakgrunn. Diktene i «Parallell» åpner for forståelse og diskusjon på tvers av norskfaget og andre språkfag, politikk, samfunnsfag og historie, etikk og religion, sosiologi, psykologi og livsmestring.