Hopp til innhold

Kjønn

Mange steder i verden er kjønn avgjørende for hvor fri du kan være og hva du får lov til eller ikke lov til som menneske.

I Hun er ikke kvinne utforsker Fatemeh Ekhtesari kjønn på flere måter. Diktene hennes handler ikke bare om likestilling, men også om hvordan vi definerer oss selv ut i fra hvilket kjønn vi er født inn i. Hvem er vi egentlig, som mennesker – hvem er hun, og hvem er jeg?

Gjennom å lese, reflektere over og diskutere diktene til Fatemeh Ekhtesari får vi et innblikk i hvorfor kvinnekamp og kvinnefrigjøring fortsatt er livsviktig mange steder i verden. Gjennom tekstene hennes kan vi også få et verktøy for å bli bedre kjent med oss selv og hverandre ved å reflektere over hvordan vi forholder oss til kjønn.

Diktet «Hun er ikke kvinne», lest av Fatemeh Ekhtesari

Refleksjoner:

1. Les diktet på side 22/23.
Hvordan veksler diktet mellom «kvinne» og «mann» gjennom diktet?
Hvordan er jeg-et i diktet knyttet til kjønnskategoriene mann og kvinne?

2. Les diktene på side 52/53 og 62/63.
Tror du det er en mann eller en kvinne som snakker i det første diktet? Og er det en mann eller en kvinne som snakker i det andre diktet?
Hvordan påvirker forestillinger om kjønn relasjonene og kjærlighetsforholdene våre?

3. Les diktet på side 76/77-78/79.
I hvor stor grad er den situasjonen jeg-personen beskriver i dette diktet knyttet til at hun er kvinne?
Hva tenker du om valget hun tar?
Hva slags form har dette diktet – og hvordan påvirker formen den følelsen du får av hvordan jeg-personen i diktet har det?

Dialog:

1. Les artikkelen Hun er ikke oversatt.
Les også titteldiktet «Hun er ikke kvinne» på side 6/7.
Diskuter forskjellen som oppstår mellom den persiske og den norske versjonen når det ikke står «hun» i dette diktet på persisk. I hvor stor grad er språket vårt med på å definere hvem vi er?

Se på siste vers i diktet. På hvilken måte bruker Fatemeh Ekhtesari kontraster her? Hva tror dere hun mener med at «hun» i diktet er «et dikt – et akk» ?

2. Les diktet på side 30/31-32/33.
Hva er det jeg-et i diktet ønsker å fortelle seg selv som barn?
I hvor stor grad påvirker det personligheten din hvilket kjønn du er født inn i?
Og hvordan påvirker det hva slags liv du får?

3. Les diktet på s.64/65-66/67.
Hvorfor er det så mange i verden som reagerer på lesbisk og homofil kjærlighet?

4. Les diktet på s.102/103.
Dette er det siste diktet i samlingen. Sammenlikn første (side 6/7) og siste dikt.
Hvilken effekt har gjentagelsen av ordet «kanskje» ?
Trenger vi kjønn for å definere oss selv?

Flerspråklighet:

For deg som kan persisk: Hvordan påvirkes de persiske versjonene av at diktene ikke har spesifikke kjønn?

كيف تتاثر ذكرياتك باللغة التي عشتها بها؟
اي لغة تستخدم عندما تحلم؟