Hopp til innhold

Hva er Krysspunkt?

Vi lever i en kompleks verden, med kriger, kriser, uenigheter og forskjeller. Diktene i serien Parallell hjelper oss å snakke om komplekse temaer i klasserommet.

Leselystprosjektet Krysspunkt har blitt prøvd ut på ulike videregående skoler. Både elever og lærere på ulike yrkesfaglige linjer og på studiespesialisering har gitt tilbakemelding til opplegget og kommet med forslag til spørsmål, oppgaver, filmer og podkast.

Diktene i diktserien Parallell er skrevet av minoritetsspråklige forfattere bosatt i Norge. I disse bøkene står diktene side om side på to språk. Serien er initiert av Leser søker bok og utgitt av Aschehoug forlag.

Diktene i serien springer ut fra hendelser og konflikter i verden i dag. De er skrevet i et krysspunkt mellom Norge og andre verdensdeler. Diktene har blitt skrevet fram på to språk samtidig ved at poeten har diskutert, oversatt og redigert diktene i samarbeid med minst en oversetter, gjerne en gjendikter, en rådgiver og en redaktør. Sammen har de sittet i samme rom og diskutert språk, kultur og ulike poetiske uttrykk. Dialog er drivkraften bak diktene. Ut fra diktene springer muligheten for nye samtaler, refleksjoner og dialoger i klasserommet om diktene, om hendelser i verden og om oss selv.

Mål

Dikt og dialog
Øke gleden over å lese dikt ved å gi elevene muligheten til å møte nyskrevne, moderne dikt med klangbunn i verden og eget liv.

Fremme flerspråklighet
Øke stoltheten blant flerspråklige elever og snakke sammen om krysskultur som en ressurs.

Litteratur og læreplan
«Krysspunkt» er knyttet til flere av målene i læreplanen, blant annet de tverrfaglige temaene «Demokrati og medborgerskap», «Folkehelse og livsmestring» og «Bærekraftlig utvikling». Prosjektet kan brukes både i norsk, historie og samfunnsfag.

Ressurser

Hver diktsamling er delt inn i fire ulike temaer. Temaene er knyttet til de tverrfaglige temaene i læreplanen. Å lære seg å bruke språket for å uttrykke seg, forstå, reflektere og diskutere er viktig for alle mennesker, uavhengig av bakgrunn, leseferdigheter eller preferanser. Hvert tema berører samfunnsaktuelle hendelser i verden og knyttes samtidig til spørsmål ungdom flest er opptatt av. Hvem er jeg? Hva er et hjem? Og hvordan kan vi leve godt sammen til tross for forskjeller og uenighet? Gjennom Krysspunkt får elevene mulighet til å både lese dikt, lære noe nytt om verden og seg selv, reflektere og diskutere. Spørsmålene og refleksjonsoppgavene er prøvd ut og laget ut fra tilbakemeldinger fra elever og lærere under utprøvingen.

Utprøvingen viste også at diktene og måten de ble diskutert på, vekket interessen for dikt generelt hos mange av elevene, også elever som tidligere uttrykte at dikt og poesi ikke var noe for dem. Krysspunkt består av ulike filmer og lydspor som viser hvordan diktene har blitt til. Hvordan utvikles et dikt, hva er redaktørens rolle, og hva er forskjellen på en oversetter og en gjendikter? Til hver diktsamling finnes også små diktvideoer der forfatterne leser egne dikt.

For elevene gir det diktene dybde å forstå og lære mer om bakgrunnen til forfatterne og hendelser i landene de har flyktet fra. Slik knyttes diktene også til emner i både historie og samfunnsfag. Krysspunkt består blant annet av informasjonsfilmen Forstå Irak som vi har laget i samarbeid med NUPI Skole og forskeren Kjetil Selvik. Informasjonsfilmen Forstå Iran er under utvikling.

Under utprøvingen fortalte elevene at det gjorde inntrykk å møte Hayder Jumaah, som selv flyktet fra Irak som 12-åring. I kortfilmen Et vanlig barn får elevene høre Hayder fortelle sin historie.

Krysskultur er et tema som berører mange ungdommer i dag. Hvordan er det egentlig å vokse opp i et spenn mellom ulike språk og kulturer? Krysspunkt består derfor av flere spørsmål om flerspråklighet, i tillegg til podkastepisodene «Krysspunkt» i fire deler der to unge krysskulturelle ungdommer diskuterer krysskultur, identitet, språk, og krysskulturelle ressurser med forskeren Lill Salole.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe, har tilbakemeldinger, forslag til ressurser eller redigeringer.

 

Hanna Bovim Bugge

Rådgiver

Hanna arbeider med å utvikle bøker i samarbeid med forfattere, illustratører og forleggere. Hun arbeider også med å utvikle leselystprosjekter for skole og voksenopplæring.

489 95 892

Hayder Jumaah

Prosjektmedarbeider

Hayder jobber med skriveverksted og leselystprosjekter.