Hopp til innhold

Håp

Håp hjelper oss mennesker å fortsette å kjempe. At det finnes håp, en tro på at det skal gå bra til slutt, gjør at både enkeltmennesker og samfunn fortsetter å kjempe.

Iran har en historie full av opprør som har blitt slått ned av regimet, igjen og igjen. Hva gjør det med håpet når forsøkene på endring slås ned så hardt? Hvordan er det å leve i vekslingen mellom håp og håpløshet?

Diktet «klikk-klikk sier lighteren», lest av Fatemeh Ekhtesari

Refleksjoner

1. Les diktet på side 10/11 – 12/13.
Hva har skjedd med jenta i diktet?
Hva slags desperasjon eller håpløshet uttrykker hun?
Hvordan synes du selv det er å forlate barndommen og begynne å bli voksen? Kan du være fri, og lar du andre være fri?

2. Les diktet på side 84/85-86/87.
«Hvilke sår kan dikt sy nå» spør Fatemeh Ekhtesari i dette diktet.
Theodor W. Adorno (1903-1969) var en kjent tysk sosiolog, filosof, pianist, musikkviter og komponist. Hans berømte påstand fra 1951 lyder at det er barbarisk å skrive dikt etter Auschwitz.
Hva tenker du om påstanden til Adorno?
Og hvordan tolker du spørsmålet til Fatemeh Ekhtesari?

Hva sier diktet om tid og hvordan veksler det mellom ulike historiske hendelser?
Og hva sier diktet om håp?

3. Les diktet på side 14/15 – 16/17.
Hva tenker du om måten jeg-et i diktet beskriver seg selv?
Hva er balansen mellom håp og håpløshet i dette diktet?
Har du noen gang hatt lyst til å klusse ut alt som hører fortiden til, og begynne på nytt?

Dialog

1. Les diktet på side 50/51.
Mange som bor i Norge har flyktet fra kriger, terror, opprør og undertrykkelse.
Diskuter hvordan det må være å bo i et trygt land som Norge, langt fra vennene sine, og se det som fortsatt foregår i hjemlandet på nyhetene?
Hvordan er det for flyktninger fra Iran å se demonstrasjonene mot regimet på TV og internett, og ikke kunne delta selv?

2. Les diket på side 94/95.
Hva tror dere Fatemeh Ekhtesari mener når hun skriver «generasjonen som ikke kommer noen vei» ?
I slutten av diktet skriver hun at det må «komme en moderne helt / Eller en poet som åpner et vindu for oss innerst i denne hulen.» Hva slags rolle kan dikt ha for å skape endring i enkeltmenneskers liv, eller til og med i et helt samfunn?

3. Les diket på side 98/99-100/101.
Dette er det nest siste diktet i samlingen.
Hva sier diktet om håp og håpløshet?
Hva sier diktet om språkets og diktets muligheter?

Flerspråklighet

Kan du noen fine sanger som handler om håp på persisk? Kanskje du kan spille dem for klassen?

امید

آیا آهنگ های زیبا به فارسی در مورد امید سراغ دارید؟ آیا مایل هستید آنها را برای کلاس  بگذارید؟