Hopp til innhold

Om krysskultur

Mange barn og ungdommer vokser opp under påvirkning av flere språk og flere kulturer. Hvilke fordeler har det – og hvilke utfordringer?

I dag er det vanligere enn noen gang å vokse opp med flere språk og kulturer. Kanskje snakker ungdommen ett språk hjemme, et annet språk på skolen og et tredje blandingsspråk sammen med venner. De kulturelle kodene er ofte like forskjellige. Mange ungdommer havner i et krysspress og en identitetsforvirring: Hvem er jeg, hvem skal jeg lytte til, hvilke verdier og normer skal jeg følge?

Ifølge Lill Salole og Ruth van Reken utsettes mange slike ungdommer for såkalt ekspandert sosialisering. Krysskulturelle barn og ungdommer bærer ofte flere, gjerne kontrastfylte, verdenssyn. Ut fra dette kan det vokse en identitetskrise. Det er ikke lett å finne sin egen væremåte når de voksne på veien utsetter barnet og ungdommene for ulike inntrykk, ulik veiledning, ulik korrigering og innimellom også ulike strenge krav.

Men, i den ekspanderte sosialiseringen ligger også potensielle ressurser. Ungdommene lærer, bevisst og ubevisst, at det finnes ulike måter å oppfatte, forstå og løse utfordringer på. Empati, kreativitet og brobyggerkompetanse er bare noen av flere positive konsekvenser en slik oppvekst kan ha – så lenge barnet og ungdommen blir sett og forstått i den kompleksiteten de befinner seg i.

Og for alle oss som omgir oss med krysskulturelle barn og unge, er det viktig å være klar over at det er de voksne omsorgspersonene, blant annet lærere, som bidrar til om krysskulturen blir en byrde eller en ressurs (Salole og van der Weele 2010; Jørgensen 2011).

Som lærer kan du bruke Krysspunkt til å snakke om krysskultur i klasserommet. Å bidra til at ungdommene blir bevisst både de utfordringene som kan følge med en krysskulturell oppvekst, men også mulighetene, kan i seg selv bidra til at ungdommene får eierskap til egen krysskultur på en positiv måte.

Du kan:

  • Oppmuntre flerspråklige ungdom til å lese diktene på de språkene de kan
  • Oppmuntre til flerspråklig skriving
  • Oppmuntre flerspråklige ungdom til å bidra med litteratur, musikk og kunnskap fra andre språkområder

Podkast om krysskultur

Som ressurs i Krysspunkt har vi laget en podkast om krysskultur. I podkasten møter forsker og forfatter Lill Salole de to krysskulturelle unge Francesca Savalli og Hayder Jumaah til samtaler om identitet, språk, tilhørighet og muligheter. Podkasten er delt inn i fire korte episoder som gjør det lettere å bruke episodene i klasserommet. Lytt til podkastene og diskuter tematikken med elevene dine.

«Tusen takk for podkasten og episodene om krysskulturelle barn og unge. Klassen min har arbeidet med første episode i dag. En av elevene mine sa: «Det kunne vært meg som snakka nå i episoden. De sa det akkurat sånn jeg har det.» (lærer fra en skole på Vestlandet)

1: Hvordan er det å vokse opp i et press mellom ulike språk og kulturer?

2: Hvem er jeg, når det finnes så mange ulike forventninger og muligheter?

3: Hvordan er det å kunne mange språk, og hva slags litteratur inspirerer oss?

4: Hvilke fordeler kan det ha å være krysskulturell?