Hopp til innhold

– Vi har alle rett til å møte litteraturen som hele mennesker!

I anledning Leser søker boks 20-årsjubileum var det torsdag 1. juni duket for fagseminar om lesing og leselyst på Litteraturhuset i Oslo. Dyktige fagfolk og engasjerte formidlere var invitert til å belyse lesing fra ulike vinkler: Hvordan få flere til å lese? Hvordan skape tid, rom og leseglede blant ulike lesere i Norge i dag?

Foto: Ubah A. Aden, Joron Pihl, Francesca Savalli med Hayder Jumaah og Hanna Bovim Bugge, Gerd Berget, Anders Totland og Tone Selboe.

Seminaret ble åpnet av utredningsleder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo, Ubah A. Aden. I sin tale fokuserte Aden på hvorfor lesing er viktig for den enkelte og for samfunnet som helhet, og at det å lese mangfoldig litteratur kan skape et mer inkluderende og rettferdig samfunn.

Tone Selboe, professor i allmenn litteraturvitenskap ved UiO, holdt foredraget «Hvorfor leser vi? – om lystlesingens nytte og glede». – For å bli en leser, trenger man et sted å lese og bøker å lese. Leselyst kommer med erfaring og tilgang, og det å bli lest for, sa Selboe og snakket videre om hvordan hun selv ble en leser, om egne møter med bøkene, med biblioteket og det å bli lest for. Selboe stilte også spørsmålet «Hva vil det si å lese og hvorfor skal vi lese?». Hun forsøkte å gi svar på dette store spørsmålet gjennom eksempler fra bøker og snakket om kraften ordene har til å gjøre noe med oss og hvordan lesing engasjerer vår forestillingsevne og våre følelser. – Vi kan bare leve et liv, men vi kan ta del i mange flere gjennom lesingen.

Førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet, Gerd Berget, snakket om sitt yndlingstema – gode bøker for alle. Hennes foredrag om tilrettelagte bøker i et universelt utformingsperspektiv tok opp hva det vil si å lese og kriterier for å lage gode bøker for alle. Hun understreket viktigheten av å lage tilgjengelige bøker uten å stigmatisere. – Vi har alle samme behov for den gode leseopplevelsen. Målet er å lage bøker som gir alle følelsen av at en verden åpner seg for en, sa Berget.

«Krysspunkt» er et leselystprosjekt for elever i videregående skole der nyskrevne parallellspråklige diktsamlinger brukes som utgangspunkt for læring og dialog. Ved å knytte sammen hendelser i verden med elevenes egne refleksjoner er målet å skape leseglede gjennom å inspirere unge mennesker til å finne relevans til både verden og egne liv i moderne poesi. Leselystprosjektet har også som mål å inspirere til tverrfaglig dialog med utgangspunkt i diktsamlingene, og å rette fokus på flerspråklighet blant ungdommer.

Hanna Bovim Bugge og Hayder Jumaah, rådgiver og prosjektmedarbeider i Leser søker bok, åpnet sitt innlegg med å lese fra Ali Hayders diktsamling «Lukta av svart», på norsk og arabisk. Deretter presenterte de diktsamlingene som brukes i «Krysspunkt» og fortalte om sine møter med elever og lærere som har brukt «Krysspunkt» i undervisningen. Så inviterte de student og deltaker i «Krysspunkt», Francesca Savalli, med opp på scenen til en samtale om hvor viktig det er å kunne snakke om sine erfaringer (som flerspråklig) i sitt eget klasserom og hvilke bøker vi mangler i Norge i dag.

Professor emerita ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet, Joron Pihl, har i mange år forsket på lystlesing. I foredraget «Litteratur og lystlesing – for hvem?» snakket hun engasjert om viktigheten av lystlesing i skolen og at alle elever burde ha rett til et godt skolebibliotek ved egen skole. – Universell tilgang til en mangfoldig litteratur, til en mangfoldig befolkning, er et vakkert demokratisk prinsipp, sa Pihl og la vekt på at – Vi har alle rett til å møte litteraturen som hele mennesker! Videre snakket hun om hvordan litteraturen berører oss intellektuelt og følelsesmessig, at vi forandrer oss gjennom den og at vi slik kan forandre verden.

Forfatter og journalist Anders Totland avsluttet foredragsrekken med et kåseri der han snakket varmt om de gode fortellingene og hvordan litteraturen du møter gjennom livet preger deg. Totland har reist mye rundt og møtt lesere på skoler, i bibliotek og på festivaler og sa: – Er det ein ting eg har lært av tusenvis av lesarmøte, er det at det faktisk finst ei bok for alle. Ikkje ei bok som alle bør lesa. Men alle kan finna ei bok som passar for dei. Dei fleste av oss treng berre litt hjelp for å finna fram i jungelen.

Les hele kåseriet her.

Mellom foredragene ble det vist filmer av lesere som snakket om sitt forhold til lesing og leselyst. Vi fikk høre fra tidligere kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande, og forfatter og illustratør, Anna Fiske. – Det å bli lest for som barn er en gave som varer hele livet, sa Fiske, da hun i filmen viste frem en av de mange bøkene hennes far leste for henne da hun var liten. Elev i videregående, Emanuel, fortalte at han gjerne vil lese, men at det er vanskelig å finne tid og fokus når det skjer så mye annet.

Kortfilmen «Vil du bli Leseombud» var siste post på programmet. Her fortalte Sidsel Platou Aarseth om den givende jobben sin som Leseombud og vi fikk høre fra noen av de hun leser for ukentlig.

«Vil du bli Leseombud»