Hopp til innhold

«Ryddetid» på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk

Bildeboka «Ryddetid», skrevet og illustrert av Camilla Kuhn, kommer nå ut i tre nye parallellspråklige utgaver, på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Oversetterne Ánne Márjá Guttorm Graven, Helen Blind Brandsfjell og Sivert Kintel står for de samiske oversettelsene.

«Ryddetid» er en humoristisk fortelling som sier mye på liten plass. Illustrasjonene er enkle, men samtidig fulle av detaljer.

Historien i «Ryddetid» tar opp spørsmål om kjønnsroller på humoristisk måte. I boka lurer faren og sønnen i familien seg bort fra ryddeoppgavene hjemme, og drar til svømmehallen isteden.

Nå kommer «Ryddetid» i tre nye parallellspråklige utgaver. Denne gangen på nordsamisk, sørsamisk, og lulesamisk.

I disse bøkene står teksten side om side på samisk og norsk: på nordsamisk og norsk, sørsamisk og norsk og lulesamisk og norsk.

Samiske barn kan lese en bok med både samisk og norsk representert.

Boka egner seg også godt til å lære alle norske barn om de samiske språkene.

«Ryddetid» egner seg også godt til bruk både på skoler, i barnehager, på lesestunder i bibliotek og på språkkafé.

 

Etterspørsel etter parallellspråklige bøker

I følge Det flerspråklige bibliotek etterspørres ofte samme bok på flere parallellspråk. Det skaper inkludering av enda flere barn i barnehagen eller klasserommet når samme fortelling finnes på mange ulike språk – side ved side med fellesspråket norsk. Forskning viser at bruken av parallellspråklige bøker skaper metaspråklig bevissthet hos alle barn, også hos barn som bare kan majoritetsspråket.

– Når den parallellspråklige satsingen på «Ryddetid» nå kommer i tre samiske utgaver – på nordsamisk og norsk, sørsamisk og norsk og lulesamisk og norsk – løftes norske minoritetsspråk inn i det større språkfellesskapet. Målet er å øke stoltheten hos alle samiske barn og barn med samiske aner, samtidig som vi ønsker å vise fram de samiske språkene til alle norske barn, sier Hanna Hovim Bugge, rådgiver i Leser søker bok.

Det er forlaget Cappelen Damm som står bak utgivelsen, i samarbeid med Leser søker bok. Med støtte fra Sparebankstiftelsen har «Ryddetid» tidligere kommet ut i parallellspråklig utgave på arabisk-norsk, somali-norsk, tigrinja-norsk, polsk-norsk og ukrainsk-norsk. Målet er å løfte flerspråklighet og gi enda flere barn gode litterære møter på tvers av kulturer og språk.

Les mer om bøkene i Boksøk:

«Ryddetid» på nordsamisk.
«Ryddetid» på sørsamisk.
«Ryddetid» på lulesamisk.