Hopp til innhold

Om arbeidet med leselyststrategien

Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har startet arbeidet med en ny leselyststrategi. De har opprettet en nettside med informasjon om formålet med strategien samt hvordan man kan bidra med innspill til leselyststrategien.

I Hurdalsplattformen varslet regjeringen at de vil styrke litteraturformidlingen gjennom en ny leselyststrategi, og sikre at alle elever har tilgang til skolebibliotek. Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ser dette i sammenheng og samarbeider nå om en ny leselyststrategi.

Målet med leselyststrategien er å skape en kultur for lesing hos barn, unge og voksne, slik at lesing blir noe som kan gi glede gjennom hele livet.

Les artikkelen om leselyststrategien:


Formålet med leselyststrategien

 

Det inviteres til å komme med skriftlige innspill til leselyststrategien.
Frist for å komme med innspill er 26. mai.


Innspill til leselyststrategien