Hopp til innhold

Leselyststrategien – gode intensjoner, lite konkret

Leselyststrategien ble lansert på Norsk Litteraturfestival i forrige uke. Målgruppen for strategien er barn og unge i alderen 0 til 19 år, og tiltakene skal bidra til at den treffer alle – også de som trenger ekstra støtte.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun med den nye leselyststrategien lansert under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer 29. mai 2024.

Regjeringen vil blant annet styrke skolebibliotekene, opprette en ny tilskuddsordning for å bidra til at barnehagebarn får større tilgang til bøker, styrke Kulturrådets innkjøpsordninger for barn og unge, samt etablere en nasjonal satsing kalt Tid for lesing for å styrke kvaliteten på leseopplæringen i skolen, og litteraturformidling i barnehage og SFO.

Det står mye fint i Leselyststrategien – sammen om lesing. Her er det vilje og gode intensjoner, og det er flere viktige tiltak blant annet satsing på skolebibliotek. Daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig, etterlyser en mer konkret strategi med tydelige prioriteringer og finansiering. Hun mener også at strategien hadde stått sterkere om den hadde inkludert voksne – også de som leser i motvind.

Daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig (foto: Elisabeth Wathne, Moment Studio).

Leser søker bok er glade for at regjeringen lover å styrke aktører som formidler litteratur, slik at litteraturen kan nå ut til enda flere. Her er Leser søker bok, Foreningen !les og Norsk Forfattersentrum nevnt. Det står imidlertid ikke på hvilken måte organisasjonene skal styrkes.

En ny stor leseorganisasjon står på trappene. Hvis regjeringen mener alvor med en lesesatsning, vil det å sikre stabile rammevilkår og styrke den nye organisasjonen, være et enkelt og svært virkningsfullt grep for å åpne boken opp for flere lesere, avslutter Helvig.

Lenke til lesestrategien:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sammen-om-lesing.-leselyststrategien-2024-2030/id3040859/