Hopp til innhold

Klepp bibliotek er Årets Bok til alle-bibliotek 2020

-Vi takker og bukker og er svært takknemlige for å bli kåret til Årets Bok til alle-bibliotek 2020, sier biblioteksjef Aud Jorunn Haugen Hakestad ved Klepp bibliotek. Klepp bibliotek fått til god digital formidling i en tid der fysisk formidling ikke har vært mulig. De har gjort et stengt biblioteket tilgjengelig for alle, også for de som sitter hjemme.

Allerede morgenen etter at biblioteket stengte i mars på grunn av koronapandemien, startet Klepp bibliotek med daglige, digitale møter med alle ansatte. Alle planer måtte endres og kreativiteten begynte å blomstre. Vi har fått god hjelp av Klepp frivilligsentral, Grannehjelpa Kvam og Kvam bibliotek. Med prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen har vi sammen klart å snu oss raskt og mange av våre bibliotektilbud ble digitale.

-2020 har vært et spesielt år for alle og Leser søker bok er imponert over hvordan Klepp bibliotek har klart å snu seg rundt og se muligheter i stedet for begrensinger i denne pandemien, sier Monica Helvig, daglig leder ved Leser søker bok. Et bibliotek er en viktig møteplass, når denne arenaen stenges kan det føre til isolasjon og ensomhet, ikke minst for mange sårbare grupper. Med kreativitet og kjærlighet har de ansatte ved Klepp bibliotek vist en imponerende vilje til nytenking av bibliotektilbudet og bibliotekets rolle i nærmiljøet, samt vist et stort engasjement for brukerne av biblioteket.

Klepp bibliotek er et eksempel til etterfølgelse på hvordan man kan tenke nytt under en pandemi. De har klart å opprette nye sosiale rom og har jobbet for inkludering og motvirkning av ensomhet.  Med sitt digitale arbeid har de hatt fokus på deltakerne, de har valgt å prioritere treff der folk kunne møtes og snakke sammen, i stedet for å være passive mottakere. De har samarbeidet med frivillighetssentralen om å blant annet arrangere digitale språktreff, trening på nett og samtalegrupper.

«Kaffekoppen på nett» er en ukentlig uformell møteplass, biblioteket har hatt digitale samlinger for innvandrerkvinner og kurs for hvordan man kan delta på digitale samlinger. De har også samarbeidet med folkehøyskolen der unge inviterer eldre inn i digitale rom. Når det fysiske biblioteket var stengt, åpnet de en drive-throughløsning på parkeringsplassen og bibliotekarer kom på døra til lånere iført munnbind og med bøker under armen.

Klepp bibliotek har rett og slett fått til god digital formidling i en tid der fysisk formidling ikke har vært mulig. De har gjort et stengt biblioteket tilgjengelig for alle, også for de som sitter hjemme.

Leser søker bok gratulerer så mye!
Prisen består av en pengepremie på 5000 kr og et diplom.

Prisen deles ut mandag 7. desember kl 10.00 på Klepp bibliotek

Følg utdelingen digitalt