Hopp til innhold

#den boka

Kampanjen som viser at litteratur er relevant og attraktiv for ungdom.

Flere filmer i lesekampanjen #den boka er nå lansert i sosiale medier. Den boka er del av den nasjonale satsningen i forbindelse med Bokåret 2019 og mottok en million kroner av Nasjonalbibliotekets midler som er satt av til feiring av boka og leselysten. Åtte litteraturforeninger står bak kampanjen som ble initiert av NBU og administreres av Foreningen !les. Redaksjonen i prosjektet består av lederne i Foreningen !les, NBU og Leser søker bok.

Bakgrunnen for kampanjen er nasjonale og internasjonale lese- og bibliotekundersøkelser som viser en vesentlig nedgang i lesning for aldersgruppen 15 – 25 år. I studier uttrykker ungdom bevissthet rundt nytteverdien av å lese, men lysten til å lese og lesegleden må vekkes.

Vekke leselyst
Målet med kampanjen er nettopp å vekke leselyst og interesse for bøker. I kampanjen løftes litteraturen inn på ungdommenes arena ved at attraktive rollemodeller fra forskjellige områder i ungdomskulturen viser fram og forteller om litteratur som oppleves som relevant og viktig for dem.

Den boka består av følgende deler:

  • Filmsnutter med bokambassadører:Rollemodeller presenteres i korte filmer der de anbefaler den boka som har gjort inntrykk på dem. Filmene spres i sosiale medier. Hovedplattformen i kampanjen er instagram, men filmene publiseres også på en egen konto på Facebook og Youtube. Vi har inngått et samarbeid med Try Opt som bidrar med publisering og betalt annonsering for å nå målgruppen. Hittil er fem filmer med bokanbefalinger publisert med følgende rollemodeller: artist Daniel Kvammen, NRK P3-profil Silje Nordnes, alpinist Ragnhild Mowinckel, skuespiller Carl Martin Eggesbø kjent fra SKAM og Line Elvsåshagen kjent fra NRK. Framover kommer det nye filmer med kjente rollemodeller hentet fra idrett, film, tv og musikkbransjen.
  • #denboka: Digital møteplass. En mobilvennlig nettside der den boka-bøkene omtales og kurateres og der alle filmer og anbefalinger fra rollemodellene plasseres er under utvikling. Her skal brukerne finne informasjon om den boka-prosjektet, boktips, intervjuer med den boka-forfatterne med mer.
  • den boka-live: Publikumsarrangementer der enkelte av rollemodellene møter forfatteren bak boka de har valgt seg ut til samtale. Den boka var samarbeidspartner til H.K.H. Kronprinsessens Bokbane. Resultatet ble blant annet at teamet rundt Kronprinsessen valgte at Bokbanen skulle fokusere på målgruppen 15-25 år og at rollemodeller fra ungdomskulturen ble benyttet i boksamtalene.  På Norsk Litteraturfestival arrangerte NBU i samarbeid med den boka to samtaler med Emilie Nicholas / Lars Mytting og Fay Wildhagen/ Erlend Loe. På Kulturfest Tøyen arrangerte Foreningen !les i samarbeid med den boka samtale om boka Til ungdommen mellom Ruby Dagnall kjent fra SKAM og Linn Skåber. Mange lyttende ungdommer midt i målgruppen var tilstede. Det arbeides med flere den boka-live-arrangementer.

Litteraturorganisasjoner som står bak kampanjen er: Bokhandlerforeningen, Den norske Forleggerforening, Foreningen !les, Kulturtanken, Leser søker bok, Norsk Barnebokinstitutt, Norske barne- og ungdomsbokforfattere og Norsk Forfattersentrum. Øvrige samarbeidspartnere i prosjektet er Slottet, Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, Deichman, Bergen Offentlige Bibliotek med flere. Prosjektet har artist Fay Wildhagen og Lars Joachim Grimstad, ungdomsbokforfatter og kreativ leder i Try, som fagkonsulenter.

Kampanjens varighet er foreløpig Bokåret 2019.